ACORD PRIVIND PROCEDURA DE CĂLĂTORIE PONY

Pony Car Sharing SRL („Pony”) oferă pe teritoriul României servicii de car-sharing persoanelor fizice și entităților juridice autorizate care au fost prevalidate în urma unui proces de solicitare a înrolării. Acest Acord privind Procedura de Călătorie (denumit în continuare „Procedura de Călătorie”) reglementează relația, drepturile și obligațiile între Pony și un Membru (așa cum este definit mai jos) privind utilizarea vehiculelor din flota Pony. Un Membru trebuie să accepte Procedura de Călătorie și Termenii și Condițiile înainte de a rezerva și/sau folosi un vehicul din flota Pony. Această Procedură de Călătorie include o prevedere despre despăgubiri în Secțiunea 14.

SECȚIUNEA 1 – DEFINIȚII

1.1. Lista Tarifelor
Lista tarifelor curente (care pot suporta modificări) ale serviciilor de car-sharing Pony este disponibilă și poate fi consultată pe www.getpony.ro

1.2. Teritorialitate
Vehiculele din flota Pony pot fi operate doar pe teritoriul României.

1.3. Zona de Acoperire
Zona predefinită de Pony în fiecare dintre locațiile în care operează ca zonă exclusivă pentru începutul și sfârșitul unei Călătorii. Hărțile cu Zonele de acoperire (care pot suporta modificări), sunt disponibile atât pe www.getpony.ro cât și în aplicația oficială GetPony.

1.4. Factura
Un rezumat al tuturor tarifelor și al altor sume, așa cum sunt stabilite și aplicate de către Pony, care intră în responsabilitatea de plată a unui Membru. Facturile pot fi revizuite accesând contul personal creat pe www.getpony.ro

1.5. Membru
O persoană aprobată printr-un proces de solicitare, cu un permis de conducere valid, înregistrat ca utilizator autorizat de către Pony, care și-a dat acordul față de această Procedură de Călătorie și față de Termenii și Condițiile contractuale. Membrii pot avea unul din cele două status-uri:
a. Membru Activ – Un Membru care, în bună practică, a făcut cel puțin o călătorie ca șofer cu un vehicul din flota Pony într-un interval de 12 luni;
b. Membru Inactiv – Un Membru care nu a făcut nicio călătorie (în calitate de șofer) cu un vehicul din flota Pony într-o perioadă de 12 luni și/sau un Membru care nu se află în bună practică și al cărui cont a fost blocat de Pony.

1.6. Reguli de Parcare
Regulile de parcare Pony identifică locurile din fiecare Zonă de Acoperire unde un vehicul din flota Pony poate fi parcat temporar sau o călătorie poate fi încheiată. Regulile de Parcare diferă în funcție de Zonă de Acoperire în care se află vehiculul. Regulile de Parcare Pony, care pot fi modificate, sunt disponibile pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

1.7. Politica de Confidențialitate
Politica de Confidențialitate, care poate fi modificată, este disponibilă la www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

1.8. Perioada Călătoriei sau Călătoria
Intervalul de timp care începe atunci când un Membru începe o Călătorie în conformitate cu Secțiunea 3 de mai jos și termină Călătoria în conformitate cu Secțiunea 5 de mai jos.

1.9. Programe
Lista Taxelor și Regulile de Parcare, alături de orice alte programe adiționale care se aplică unui Membru, sunt disponibile la www.getpony.ro și în aplicația oficială Pony. Aceste Programe sunt parte integrantă a acestei Proceduri de Călătorie și sunt încorporate prin referință.

1.10. Termeni și Condiții
Acordul, care poate fi modificat, între Pony și Membru, menit să reglementeze relația, drepturile și obligațiile între Pony și Membru. Termenii și Condițiile Pony sunt disponibile pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

1.11. Permis de conducere valid
Un permis de conducere care autorizează persoana căreia îi este emis pentru a opera un vehicul in jurisdicția în care aceasta folosește vehiculul.

1.12. Card de Plată
Un card de plată este o formă de plată care poate fi acceptată de Pony, anume VISA sau MasterCard.

1.13. Aplicația oficială GetPony
Aplicația oficială GetPony este o aplicație pentru smartphone care servește drept mediu de acces pentru rezervarea și închirierea vehiculelor din flota Pony. Aplicația oficială GetPony este creată de Marks Marketing Services SRL și este disponibilă pentru descărcare gratuită pe dispozitive Apple și Android.

1.14. Vehicul din flota Pony
Un vehicul din flota Pony este unul dintre vehiculele următoare: VW UP cu cutie de viteze manuală, sau Smart ForTwo, MINI, BMW i3, Mercedes C Class cu cutie de viteze automată, desemnat pentru a fi utilizat în serviciul de car-sharing Pony și include orice echipament sau accesoriu instalat în interiorul sau exteriorul vehiculului (scaun pentru copii, încărcător pentru mobil).

SECȚIUNEA 2 – TERMENI DE UTILIZARE

2.1. Numai Membrii Activi pot folosi vehiculele Pony, în conformitate cu prezenta Procedură de Călătorie, Programele, Regulile de Parcare și Termenii și Condițiile contractuale.

2.2. Calitatea de Membru nu garantează abilitatea de a folosi vehiculele Pony.

SECȚIUNEA 3 – ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI

3.1. Membrii pot localiza un vehicul disponibil în Zona de Acoperire și apoi pot să înceapă o Călătorie spontană, fără o rezervare în prealabil. Acest scenariu este posibil doar pentru acele vehicule Pony care au fost marcate ca „disponibile” pe harta aplicației oficiale GetPony. În cazul în care vehiculul este marcat ca disponibil dar nu este operațional, Membrul nu va fi taxat.

3.2. Un vehicul Pony poate fi rezervat 30 de minute de un Membru prin aplicația oficială GetPony o dată la 2 ore.

3.3. Înainte de a opera un vehicul, un Membru trebuie să verifice interiorul și exteriorul acestuia pentru orice fel de defecte vizibile, daune sau murdărie excesivă și trebuie să anunțe imediat Pony în legătură cu orice defecte, daune sau probleme observate la vehicul în sine sau cu orice tehnologie instalată, inclusiv Unitatea Multimedia.

3.4. Daca observațiile raportate de Membru determină Pony să declare vehiculul ca inoperabil, Pony îl va informa pe Membru în legătură cu cel mai apropiat vehicul disponibil.

3.5. Accesul la un vehicul (fie spontan, fie prin rezervare) și începutul unei călătorii pot fi acordate prin utilizarea aplicației oficiale GetPony: o călătorie începe când Membrul selectează un vehicul din aplicație și apasă butonul „Începe Închirierea”. După ce vehiculul se deblochează, Membrul trebuie să urmeze instrucțiunile din aplicație.

3.6. În cazul în care un Membru are mai multe profile de plată, acesta trebuie să selecteze anterior începerii călătoriei care profil de plată va fi taxat.

3.7. Un Membru trebuie să facă declarații complete și adevărate. Eșecul unui membru de a raporta orice deficiență atunci când începe o călătorie îl poate face responsabil pentru repararea sau curățarea vehiculului.

3.8. Pony îl poate contacta pe Membru prin telefon, mesaj-text sau alte metode de comunicare în legătură cu probleme operaționale asociate cu rezervarea sau începerea unei călătorii.

3.9. Pony depinde de membrii săi pentru a se asigura că vehiculele sunt returnate într-o stare acceptabilă de curățenie. Ca urmare, Pony nu poate garanta că un vehicul din flota sa va fi în permanență curat.

SECȚIUNEA 4 – ÎN TIMPUL PERIOADEI DE CĂLĂTORIE

4.1. În timpul Perioadei de Călătorie, în cazul în care un membru inițiază o oprire (parchează vehiculul, dar nu dorește să termine călătoria), membrul trebuie să respecte regulile de parcare.

4.2. Vehiculele din flota Pony nu pot fi folosite mai mult de 200 de kilometri în afara Zonei de Acoperire, fără anunțare prealabilă. Dacă un vehicul este condus mai mult de 200 de kilometri în afara acestei zone, Membrul va fi personal responsabil pentru costurile asociate cu returnarea vehiculului în Zona de Acoperire, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile asociate cu repararea vehiculelor, accidente sau coliziuni, cu serviciile de remorcare și cu pierderea capacității de folosire a vehiculului. Membrul responsabil de acest vehicul va continua să suporte cheltuieli până când vehiculul este returnat la Zona Domestică și călătoria este încheiată. La discreția sa, Pony își rezervă dreptul de a-și recupera vehiculul sau de a termina Călătoria care implică un vehicul Pony ce funcționează în afara Zonelor Fixe de Acoperire în orice moment, în timpul sau după încheierea călătoriei.

4.3. Pony poate interzice în continuare orice utilizare a vehiculului și/sau să notifice autoritățile competente în cazul în care Pony are motive să creadă că vehiculul este utilizat prin încălcarea oricărei legi și/sau a acestei Proceduri de Călătorie, Programe sau Termeni și Condiții.

4.4. În niciun caz unui Membru nu-i este permis să treacă frontiera cu vehiculul din flota Pony.

4.5. Cu excepția Programelor speciale care stipulează altfel, un vehicul nu poate fi folosit mai multe de 48 de ore consecutive.

4.6. Pony își rezervă dreptul să încheie de la distanță o Călătorie pentru orice motiv, inclusiv  în cazul în care Pony este în imposibilitatea de a contacta un membru în legătură cu o Călătorie în curs de desfășurare.

SECȚIUNEA 5 – ÎNCHEIEREA UNEI CĂLĂTORII

5.1. O călătorie poate fi încheiată numai dacă vehiculul se află în Zona de Acoperire și în conformitate cu Regulile de Parcare. Limitele exacte sunt ilustrate în aplicația oficială GetPony.

5.2. Când un Membru dorește să încheie o Călătorie, trebuie:
a.    să parcheze vehiculul în conformitate cu Regulile de Parcare pentru locația în care operează vehiculul;
b.    să se asigure că cheia, cardul de combustibil și cardul de parcare, dacă este cazul, au fost restituite în compartimentul special de stocare a acestora;
c.    să se asigure că toate geamurile și ușile vehicolului sunt închise și că luminile sunt stinse;
d.    să arunce gunoiul din mașină și să îndepărteze murdăria.

5.3. Un Membru poate să-și încheie călătoria atunci a ieșit din vehicul și a apăsat „Încheiere cursă” în aplicația de mobil. Călătoria se încheie doar dacă afișajul aplicației confirmă acest lucru și vehiculul se blochează, sau în altă modalitate recomandată de către Pony la momentul utilizării vehiculului. Dacă Membrul părăsește vehiculul fără să primească această confirmare, va putea fi taxat în continuare pentru folosirea vehiculului.

5.4. Nereturnarea autoturismului în conformitate cu această Procedură de Călătorie poate duce la îndatoriri sau posibile sancțiuni penale și/sau urmărire penală.

5.5. Dacă Perioada Călătoriei depășeste termenul de 48 de ore consecutive sau orice alt termen stabilit de către Pony, Călătoria poate fi încheiată de către Pony. Pony va face tot posibilul pentru a-l contacta pe Membru înainte de a încheia Călătoria, folosindu-se de informațiile furnizate de acesta în contul său de Membru. Până când vehiculul este returnat în Zona de Acoperire și călătoria este încheiată, Membrul va continua să plătească taxe și/sau penalități, după cum este specificat în Listele Tarifare. Dacă plata nu este efectuată sau este respinsă, Pony își păstrează dreptul de a recupera vehiculul din locația lui curentă și, în  măsura permisă de lege, Membrul își va asuma toate costurile asociate, incluzând, dar nu limitat la, costurile de transport, înlocuirea cheilor (dacă aceasta nu este returnată în scurt timp) și/sau pierderea capacității de folosire a vehiculului.

SECȚIUNEA 6 – PREȚURI ȘI PLĂȚI STANDARD

6.1. Tarifele pentru utilizarea unui vehicul din flota Pony sunt stabilite prin algoritmi de calcul per minut, per ora sau per zi iar Membrii au obligația să plătească aceste costuri la scadență. Structura tarifelor și prețurile stabilite includ taxa pe valoarea adăugată.

6.2. Plățile se vor face prin card, iar Membrul autorizează astfel Pony și reprezentanții săi să-l taxeze, folosind informațiile de plată furnizate de Membru către Pony. Un astfel de cont trebuie să aibă suficiente fonduri disponibile pentru a acoperi orice costuri. Membrul este singur responsabil pentru orice taxe adiționale asociate cu efectuarea plăților. Pony are dreptul de a dezactiva orice cont de Membru din cauza neefectuării plăților sau a fondurilor insuficiente.

6.3. Pony poate emite credit în timp (minute) sau alte tipuri de credit către Membri, pentru ca aceștia să le folosească pentru Călătoriile ulterioare. Aceste credite nu au valoare monetară și expiră la data precizată în contul Membrului. Dacă aceste credite nu sunt folosite până la data expirării, ele vor expira și vor fi retrase din contul Membrului. Folosirea acestor credite promoționale pentru a folosi vehiculele este supusă regulilor din prezenta Procedură de Călătorie și din Termeni și Condiții.

6.4. Conform reglementărilor Protecției Consumatorului, membrii au dreptul la:
1. Informații despre prețuri – Prețurile curente pentru serviciile noastre pot fi obținute sunând Pony la +40 741 284 888 sau pe email la contact@getpony.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica tarifele, taxele, suprataxele, taxele de abonament lunare sau periodice și de a institui noi taxe în orice moment așa cum este precizat în Termeni și Condiții.
2. Reclamații – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate fi contactată la Telefonul Consumatorilor 0219551

SECȚIUNEA 7 – FACTURARE

7.1. Membrii sunt responsabili pentru plata tuturor costurilor și taxelor asociate cu o Călătorie și folosirea vehiculului prin contul lor din aplicația de mobil GetPony.

7.2. Costurile pentru folosirea vehiculului și ale Călătoriei sunt furnizate și prezentate în Procedura de Călătorie și în Lista de Tarife.

7.3. Facturile sunt generate automat și pot fi vizualizate în contul personal creat pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony. Istoricul Călătoriilor și costurile evaluate de către Pony pentru contul unui Membru pot fi de asemenea vizualizate accesând informațiile contului pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

7.4. Membrii sunt informați în legătură cu toate costurile evaluate în momentul emiterii facturii pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony. Orice solicitare de rambursare a costurilor evaluate pentru contul unui Membru trebuie trimisă în termen de 7 zile de la data la care factura a fost publicată pe www.getpony.ro și în aplicația oficială Pony. Rambursarea costurilor trebuie revizuită și aprobată în funcție de fiecare caz în parte la discreția Pony.

7.5. Dacă plata este refuzată de către emitentul cardului Membrului, Pony poate suspenda sau anula contul Membrului.

SECȚIUNEA 8 – OBLIGAȚIILE MEMBRILOR, RESTRICȚII

8.1. Membrul trebuie:
a. să folosească, opereze și manevreze vehiculul cu grijă, respectând limitele de viteză, după cum sunt reglementate în funcție de locație și condițiile meteo;
b. să respecte legile în vigoare privind folosirea unui vehicul;
c. să se asigure că vehiculul este folosit conform reglementărilor tehnice;
d. să informeze imediat Pony în legătură cu orice situație în care se produce murdărirea excesivă sau defectarea vehiculului;
e. să asigure vehiculul împotriva furtului (geamurile să fie închise, iar ușile blocate);
f. să returneze vehiculul în conformitate cu Secțiunea 5 și Regulile de Parcare;
g. să păstreze în confidențialitate orice parole, coduri PIN sau alte coduri de acces. Sub nicio formă aceste parole și coduri de acces nu vor fi înregistrate în scris sau în formă electronică. Un Membru trebuie să plătească pentru orice costuri asociate care provin din utilizarea neautorizată a unui cont de Membru de către o terță parte. De asemenea, dacă un Membru are motive să creadă că o terță parte ar fi putut obține acces la parolă, PIN sau alte coduri de acces, Membrul trebuie să-și schimbe imediat aceste parole și să informeze Pony;
h. să informeze imediat Pony dacă cardul de carburant sau cardul de parcare a fost furat, astfel încât Pony să poată dezactiva cardul respectiv. Membrul va plăti orice taxe sau costuri asociate cu: (i) înlocuirea cardului de carburant sau a celui de parcare; și (ii) daune provenite din pierderea sau furtul acestora;
i. să informeze imediat poliția/personalul de urgență și Pony în cazul unui accident. La cererea Pony sau a asiguratorului, Membrul va trebui să furnizeze Pony o copie a oricărui raport de citare, raport al poliției sau alte documente legate de accident care se află în posesia Membrului;
j. să informeze Pony în legătură cu orice amenzi sau avertismente pentru încălcarea normelor de circulație primite de către Membru în timpul folosirii vehiculului Pony sau în timpul Călătoriei, inclusiv amenzi de parcare;
k. să informeze Pony în legătură cu orice încălcări ale normelor de circulație, amenzi de circulație, amenzi pentru viteză primite în timpul folosirii oricărui vehicul; și
l. în cazul în care nu este interzis prin legea în vigoare, să permită Pony și reprezentanților săi să înregistreze convorbirile telefonice legate de calitatea de Membru, cu scopul de a investiga probleme legale și pentru a îmbunătăți calitatea vehiculelor și a serviciilor.

8.2. Un Membru nu are voie:
a. să folosească vehiculul sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor care ar putea să-i afecteze capacitatea de a conduce. Consumarea băuturilor alcoolice este strict interzisă și se aplică o limită de 0.0% AS tuturor șoferilor vehiculelor Pony. În privința drogurilor și a medicamentelor care ar putea influența capacitatea de a conduce, fie ele legale sau interzise, se aplică aceeași toleranță zero;
b. să permită altor persoane să conducă vehiculul (inclusiv alți Membri Pony, dar care nu au inițiat Călătoria curentă);
c. să dea, să împrumute sau să furnizeze o metodă de acces unei alte părți care ar putea să folosească vehiculul prin contul Membrului;
d. să folosească cardul de combustibil pentru a alimenta alte vehicule decât cel căruia îi aparține cardul;
e. să conducă vehiculul în afara șoselelor și în cadrul oricărui eveniment sportiv sau cursă;
f. să se angajeze în orice activitate interzisă de legile în vigoare care i-ar putea distrage atenția de la condus sau să folosească dispozitive electronice manuale în timpul condusului;
g. să folosească vehiculul pentru teste, lecții de condus, transportul persoanelor sau pentru câștiguri materiale comerciale sau pentru a livra bunuri ca parte a unei afaceri comerciale;
h. să folosească vehiculul pentru a transporta bunuri inflamabile, otrăvitoare sau periculoase, altele decât produsele de uz casnic și în cantități mai mari decât este normal pentru o gospodărie;
i. să transporte obiecte care, din cauza dimensiunii sau a greutății, ar putea să afecteze utilizarea vehiculului și siguranța sau care ar putea provoca daune în interiorul vehiculului;
j. să utilizeze vehiculul în comiterea unei infracțiuni;
k. să fumeze sau să consume tutun sau alte produse sub formă de vapori sau să permită pasagerilor să le consume în vehicul;
l. să transporte animale în mașină, cu excepția cazului în care este vorba de un animal ghid al Membrului sau al pasagerilor care suferă un handicap și care este transportat în cușcă;
m. să murdărească excesiv vehiculul sau să lase gunoi în mașină;
n. să îndepărteze obiecte atașate vehiculului sau care fac parte din echipamentul acestuia, inclusiv suporturi de bicicletă și chei;
o. să conducă cu mai mult de un pasager în mașinile marca Smart sau cu mai mult de 3 pasageri în mașinile marca VW UP, MINI, BMW i3, Mercedes C Class;
p. să efectueze reparații sau modificări asupra vehiculului sau echipamentului;
q. să folosească vehiculul într-o manieră imprudentă, neglijentă sau abuzivă, sau în orice altă manieră considerată neadecvată de către Pony, la discreția sa;
r. să folosească vehiculul pentru a împinge sau a tracta alte vehicule, remorci sau obiecte;
s. să folosească vehiculul pentru a transporta persoane sau bunuri de închiriat.

8.3. În interesul tutoror Membrilor și al publicului general, Membrul este rugat să adopte un stil de condus care să îmbunătățească consumul de combustibil.

SECȚIUNEA 9 – ACȚIUNI ÎN SITUAȚIA UNUI ACCIDENT, DEFECTARE, REPARAȚII SAU AUTORIZAREA ALTUI ȘOFER

9.1. Membrul este responsabil în totalitate pentru orice defecțiune sau deteriorare, inclusiv murdărirea excesivă a vehiculului și a echipamentului, care au loc în timpul Călătoriei. Dacă este constatată deteriorarea sau defectarea vehiculului sau a echipamentului, ultimul Membru responsabil de utilizarea vehicului va fi considerat responsabil pentru acestea în absența unor dovezi contrare, așa cum va fi determinat de către Pony la discreția sa.

9.2. Dacă poliția este martoră la scena unui accident în care este implicat vehiculul, Membrul trebuie să rămână la locul accidentului până când poliția va efectua un raport și să ia măsurile necesare pentru conservarea probelor și ameliorarea daunelor. Chiar dacă poliția nu este prezentă la locul accidentului, Membrul trebuie să informeze Pony în legătură cu accidentul. Un vehicul care a fost implicat într-un accident poate fi parcat doar într-o zonă în care este supravegheat și în siguranță. Membrii trebuie să completeze un raport despre accident și să furnizeze o copie către Pony.

9.3. În măsura în care permite legea, în toate cazurile, Pony are dreptul la orice despăgubiri legate de daunele unui vehicul Pony. Dacă Membrul beneficiază de o astfel de compensare, acesta trebuie să transfere suma către Pony.

9.4. Membrul este complet responsabil pentru consecințele infracțiunilor în trafic sau ale actelor penale care au fost comise în timpul utilizării vehiculului și al Călătoriei, inclusiv amenzi de parcare, și este responsabil față de Pony cu orice taxe și costuri care derivă din aceste acțiuni. Membrul autorizează Pony să furnizeze către orice agenție guvernamentală sau tribunal informații privind Membrul și orice altă persoană care folosește vehiculul Pony în contul acelui Membru. Pony poate să aleagă, la discreția sa, să soluționeze orice astfel de cereri, inclusiv amenzi de parcare, în numele Membrului și/sau, în măsura permisă de legea în vigoare, să transfere orice proces juridic, responsabilitate sau răspundere în legătură cu astfel de cerere către Membru.

9.5. La cererea Pony, Membrul trebuie să furnizeze imediat informații legate de locația vehiculului și să permită inspecția vehiculului de către Pony sau reprezentanții săi.

9.6. Membrii care autorizează alți Membri (un Membru autorizat este un „Șofer Autorizat”) să folosească un vehicul Pony, iar costurile se calculează pentru contul acelui Membru, sunt responsabili pentru toate taxele rezultate dintr-o astfel de Autorizare de Șofer, inclusiv costurile și taxele precizate în Programe. Membrii și Șoferii Autorizați sunt responsabili pentru orice daune cauzate de către Șoferul Autorizat, inclusiv pierderea capacității de folosire a vehiculului în caz de accident, vehicul confiscat sau utilizarea necorespunzătoare. Membrii vor accepta declarații și notificări de la Pony în numele Șoferului Autorizat.

9.7. Pony are dreptul să suspende sau să anuleze dreptul de a conduce dacă Membrul:
a. nu plătește taxele și costurile stabilite la timp;
b. nu respectă prezenta Procedură de Călătorie sau Programele;
c. nu respectă Termenii și Condițiile;
d. nu respectă regulile și politicile Pony referitoare la operarea unui vehicul;
e. nu posedă permis de conducere valid;
f. folosește necorespunzător sau fără autorizare orice vehicul, echipament sau cardurile de alimentare și parcare;
g. încheie o Călătorie într-o locație neautorizată și/sau nerespectând Regulile de Parcare;
h. nu informează Pony despre orice defect constatat care ar putea să afecteze buna funcționare a vehiculului;
i. face declarații incorecte către Pony sau nu dezvăluie fapte sau circumstanțe ce trebuie dezvăluite în baza prezentei Proceduri de Călătorie și/sau a Termenilor și Condițiilor.

9.8. Cu toate acestea, Pony, la discreția sa, poate suspenda sau anula cardul de Membru și privilegiile de condus în orice moment și din orice motiv.

9.9. În cazul în care cardul unui Membru sau privilegiile de condus sunt suspendate sau anulate, Pony poate recupera vehiculul pe cheltuiala Membrului, dacă acesta nu îl returnează imediat, iar Membrul va fi taxat conform acestei Proceduri de Călătorie.

SECȚIUNEA 10 – POLITICA OBIECTE PIERDUTE

10.1. Pony nu este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor unui Membru care se află în sau pe vehicul, chiar dacă acesta este în posesia Pony și indiferent cine este de vină.

10.2. Pony nu va contacta Membrii în legătură cu obiecte pierdute de către Membru, Șoferul Autorizat, pasager sau alte persoane.

10.3. Pony nu este obligat să scoată un vehicul din serviciu din cauza pierderii bunurilor și nu este obligat să caute vehiculele sale pentru obiecte pierdute.

SECȚIUNEA 11 – ASIGURAREA ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRULUI

11.1. Pony se conformează legilor privind responsabilitatea financiară pentru vehiculele motorizate prin acoperirea asigurării în beneficiul Membrilor.

11.2. Membrul (sau orice Șofer Autorizat) se califică drept asigurat pe baza asigurării Pony doar dacă Membrul (sau Șoferul Autorizat) se supune regulilor din prezenta Procedură de Călătorie și Termenilor și Condițiilor și dacă este Membru Activ, are peste 18 ani și posedă permis de conducere valid și este în conformitate cu cerințele de experiență minimă în condus valabile în anumite jurisdicții, dacă acestea există (sau altfel stipulat prin contract).

11.3. Asigurarea Pony nu acoperă un Membru (sau Șofer Autorizat) sau pasager dacă vehiculul este folosit fără respectarea acestei Proceduri de Călătorie, a Termenilor și Condițiilor, a Programelor sau dacă acesta nu are peste 18 ani (sau altfel stipulat prin contract).

11.4. Asigurarea Pony asigură Membrilor și Șoferilor Autorizați după cum urmează: (a) acoperire de asigurare de răspundere pentru terțe părți în caz de vătămări corporale și pagube materiale; (b) beneficii de bază cu rambusare automată dacă statul sau provincia respectivă au adoptat un statut cu rambursare automată; (c) acoperire în caz de vătămare corporală pentru un neasigurat, dar cu o limită de acoperire egală cu limita inferioară a responsabilității financiare statutare pentru provincia respectivă și limita inferioară a acoperirii unui șofer neasigurat așa cum este definită prin legile provinciei. Nicio altă asigurare nu este oferită de către Pony.
FOLOSIREA UNUI VEHICUL PRIN NERESPECTAREA PREZENTEI PROCEDURI DE CĂLĂTORIE, A PROGRAMELOR SAU A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR SE FACE FĂRĂ APROBAREA PONY, VIOLEAZĂ CONTRACTUL DINTRE MEMBRU ȘI PONY ȘI DESCALIFICĂ MEMBRUL SAU ȘOFERUL AUTORIZAT PENTRU ACOPERIREA ASIGURĂRII, UNDE ESTE PERMIS DE LEGE.

11.5. Termenii asigurării oferite de Pony în conformitate cu Secțiunea 11.4 și limita acoperirii per accident variază în funcție de juridiscție. Informații despre nivelele minime de acoperire a asigurării pentru jurisdicțiile în care operează Pony sunt disponibile la www.getpony.ro sau prin contactarea agentului de asigurare responsabil sau a autorităților guvernamentale.

11.6. Obligatiile Deductibile ale Membrului: Membrul este responsabil pentru o franșiză de 100 euro plus TVA dacă accidentul are loc din cauza Membrului sau a Șoferului Autorizat, dacă nu se poate stabili vina accidentului sau a daunelor sau dacă daunele și pierderile nu se pot recupera de la o terță parte.

11.7. Responsabilitatea Financiară a Membrului: În situațiile în care acoperirea Pony nu se poate aplica, precum atunci când vehiculul este folosit încălcând prezenta Procedură de Călătorie și Termenii și Condițiile sau din alte motive, Membrul este responsabil pentru costul total al înlocuirii mașinii sau al reparațiilor și pentru orice revendicări venite de la terțe părți, inclusiv cele adresate către Pony și pentru apărarea împotriva acestor revendicări. Există legi care impun operatorilor de vehicule să mențină o acoperire a asigurării pentru răspunderea față de terțe părți. Membrii sunt sfătuiți să caute alte acoperiri de asigurare pentru revendicări neacoperite de către Pony.

11.8. Responsabilitatea Financiară Adițională a Membrului: Dacă în orice moment revendicările de pierderi depășesc limita asigurării oferite de Pony, Pony nu va fi responsabil pentru aceste sume în exces. Pony poate notifica operatorul asigurării Membrului de revedicările de răspundere civilă. Dacă pierderile depășesc acoperirea asigurării Membrului, atunci Membrul va fi personal răspunzator pentru valoarea în exces a pierderilor.

SECȚIUNEA 12 – RĂSPUNDEREA MEMBRULUI, DAUNE-INTERESE, EXCLUDERE

12.1. Membrul este responsabil față de Pony pentru furtul vehiculului sau al echipamentului, pentru daune asupra vehiculului sau echipamentului, pentru pierderea vehiculului sau a echipamentului, daune asociate cu pierderea capacității de folosire a vehiculului în cazul în care un vehicul a fost implicat într-un accident și a suferit daune care impiedică folosirea acestuia, pentru tractarea sau confiscarea vehiculului și pentru folosirea necorepunzătoare a vehiculului și a echipamentului care au dus la scoaterea din uz, dar și pentru daune suferite de terțe părți. Membrul va compensa în totalitate Pony pentru astfel de pierderi sau daune, cu condiția că acestea au fost cauzate de Membru sau de acțiuni ale unui terț care urmează să fie atribuite membrului sau Contului de Membru. Mai mult decât atât, Membrul este responsabil față de Pony pentru suma totală a daunelor în cazul în care vehiculul a fost deteriorat sau pierdut sau dacă o terță parte a suferit daune din cauza faptului că Membrul sau persoanele față de care Membrul este responsabil au încălcat această Procedură de Călătorie, Termenii și Condițiile, Programele sau legile în vigoare, afectând astfel acoperirea asigurării. DACĂ UN MEMBRU NEASIGURAT ESTE RĂSPUNZATOR, MEMBRUL VA DESPĂGUBI ȘI DEZVINOVĂȚI PONY DE ORICE REVENDINCĂRI ADUSE CĂTRE PONY DE TERȚE PĂRȚI.

12.2. În plus față de orice alte drepturi de recurs care pot fi disponibile pentru Pony (inclusiv, dar nu limitat la, plata unei sume deductibile) și în măsura permisă de legea în vigoare, Membrul trebuie să plătească daune-interese în valoare de 1.500 RON pentru fiecare abatere, dacă acesta a permis unei persoane neautorizate să conducă vehiculul. Într-o astfel de situație, daunele lichidate pot fi, la discreția Pony, compensate cu orice sumă datorată Pony de către Membri.

12.3. În situația încălcării acestui Proces al Călătoriei, Programelor sau Termenilor și Condițiilor, Pony poate exclude, cu efect imediat, Membrul de la utilizarea vehiculului și poate dezactiva accesul la vehicul; această excludere poate fi temporară sau permanentă și se află la discreția Pony. Membrul va fi informat de excluderea sa prin telefon, mesaj-text, e-mail sau alte metode de comunicare.

SECȚIUNEA 14 – CONDIȚIA DE OBLIGARE A MEMBRULUI LA DESPĂGUBIRE ȘI EXONERARE DE RĂSPUNDERE

MEMBRUL VA DESPĂGUBI ȘI VA EXONERA PONY, PARTENERII ȘI AFILIAȚII SĂI ȘI RESPECTIVII LOR DIRECTORI, OFIȚERI, ANGAJAȚI, ACȚIONARI, AGENȚI, AVOCAȚI, MANDATARI ȘI SUCCESORII LEGALI (COLECTIV DENUMIȚI „PERSOANELE DESPĂGUBITE”) DE ORICE RĂSPUNDERE PENTRU TOATE PIERDERILE, INCLUSIV PROFITURI PIERDUTE CA URMARE A AVARIERII VEHICULULUI, CAUZATE DE SAU LA CARE A CONTRIBUIT MEMBRUL, RISCURILE, DAUNELE, VĂTĂMĂRILE, REVENDICĂRILE, CERERILE, COSTURILE, TAXELE LEGALE ȘI ALTE COSTURI SURVENITE ORICĂREI PERSOANE DESPĂGUBITE ÎN ORICE MANIERĂ ȘI CARE AU LA BAZĂ NERESPECTAREA DE CĂTRE MEMBRU A ACESTEI PROCEDURI DE CĂLĂTORIE, ORARELE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE ȘI/SAU CA URMARE A FOLOSIRII VEHICULULUI DE CĂTRE MEMBRU SAU ORICARE ALTĂ PERSOANĂ, INCLUSIV REVENDICĂRI SAU RISCURI FAȚĂ DE TERȚI. MEMBRUL POATE FACE O CERERE LA ASIGURATORUL MEMBRULUI ÎN CAZUL UNOR ASEMENEA EVENIMENTE SAU PIERDERI; DAR ÎN ORICE CAZ, MEMBRUL VA FI ÎN CELE DIN URMĂ RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE TOATE PERSOANELE DESPĂGUBITE PENTRU ASEMENEA PIERDERI. OBLIGAȚIA POATE FI LIMITATĂ ÎN CONDIȚIILE DE APLICARE A ACOPERIRII MINIME FINANCIARE A PONY.

SECȚIUNEA 15 – TERMENI GENERALI

15.1. Protecția datelor. Pony va implementa și menține proceduri pentru protejarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu legea în vigoare și Politica de Confidențialitate a Pony.

15.2. Autorizarea de apelare și trimitere de mesaje-text. Prin furnizarea numărului său de telefon, Membrul consimte și este de acord în mod expres cu faptul că Pony poate plasa apeluri și trimite mesaje-text către acel număr de telefon, inclusiv prin intermediul unui sistem automat de apelare telefonică și al unor apeluri ce utilizează voci și/sau mesaje artificiale și preînregistrate, în orice scop și în orice fel de legătură cu statutul de membru al Pony, inclusiv, dar fără a se limita, ca parte din procesul de aplicare, înregistrare sau rezervare, orice în legătură cu o Călătorie, și care privește investigațiile serviciului de clienți, sondajele de satisfacție a clientului și/sau comunicările de marketing ale Pony. Consimțământul Membrului este valid în ceea ce îl privește pe Membru și de asemenea pe oricine altcineva ar putea folosi numărul de telefon furnizat de Membru. Membrul reprezintă faptul că este proprietarul sau utilizatorul primar al acelui număr de telefon. Membrul este de asemenea de acord să anunțe prompt Pony în eventualitatea schimbării numărului de telefon pentru ca Pony să nu încerce să apeleze un număr de telefon care nu mai aparține sau nu mai este folosit de Membru. Membrul înțelege că acordarea acestui consimțământ reprezintă o condiție pentru utilizarea unui vehicul și că, dacă Membrul decide că el sau ea nu mai dorește să primească asemenea apeluri sau mesaje-text din partea Pony, Membrului nu i se va mai permite să folosească un vehicul. Membrul este de acord cu faptul că el sau ea pot revoca aceasta numai în scris trimițând o scrisoare la Sediul General al Pony în conformitate cu secțiunea Înștiințări de mai jos. Pony nu este răspunzător de nicio taxă percepută de furnizorul de servicii de telefonie mobilă al Membrului pentru primirea de mesaje-text sau apeluri.

15.3. Alegerea de Drept. Legea statului de care aparține Membrul se va aplica litigiilor legate de această Procedură de Călătorie și de Programe.

15.4. Conflicte. În eventualitatea unui conflict între prezenta Procedură de Călătorie și orice alte documente privitoare la serviciile de car-sharing ale Pony, Procedura de Călătorie va prevala, cu excepția cazurilor stabilite anterior în scris de un reprezentant autorizat Pony.

15.5. Cesiunea. Drepturile Membrilor asigurate prin această Procedură de Călătorie și orice alte documente privitoare la serviciile de car-sharing ale Pony nu pot fi cesionate sau transferate de către Membru către terțe părți, parțial sau în întregime. Drepturile Pony pot fi cesionate de către Pony către terțe părți, parțial sau în întregime, și, fără limitare, Pony poate vinde sau cesiona dreptul de a primi o parte sau toate sumele care îi sunt datorate de către Membru provenite din folosirea vehiculului sub incidența Procedurii de Călătorie.

15.6. Limitarea Răspunderii și Interzicerea terților beneficiari. Această Procedură de Călătorie este conceput în interesul Membrului și al Pony. Nicio terță parte nu poate pretinde drepturi, fie ca beneficiar terț sau în altă calitate. SUB NICIO FORMĂ PONY NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDERE DE CĂTRE MEMBRU SAU ALTE TERȚE PĂRȚI PENTRU DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE, EXEMPLARE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR) CARE REZULTĂ SAU SUNT LEGATE DE PREZENTA PROCEDURĂ DE CĂLĂTORIE, FOLOSIREA VEHICULELOR PONY ȘI/SAU A SERVICIILOR PONY.

15.7. Confirmare. Membrilor le poate fi solicitat să reconfirme recepționarea și acceptarea acestor Termeni și Condiții la sediul central, prin aplicația oficială GetPony sau prin altă metodă indicată de Pony înainte de conducerea unui vehicul Pony.

15.8. Renunțarea la drepturi. Acceptarea de către Pony a vinei unui Membru în legătură cu Procedura de Călătorie sau Programele nu va afecta sau modifica drepturile Pony în ceea ce privește orice vină ulterioară, dacă este de aceeași sau de altă natură. Dacă oricare dintre părți va renunța sau amâna exercitarea unor drepturi provenite din această Procedură de Călătorie, acest lucru nu va fi interpretat ca o renunțare la drepturi și recursuri, cât timp perioada legală stabilită pentru exercitarea unui asemenea drept sau recurs nu a expirat.

15.9. Separabilitate. Fiecare dispoziție din această Procedură de Călătorie este distinctă și separată. Prin urmare, orice decizie a unui tribunal privind invaliditatea unei dispoziții din acest Proces al Călătoriei nu se răsfrânge asupra validității, naturii sau executării celorlalte dispoziții.

15.10. Gen și număr. Acolo unde contextul o solicită, sexul masculin folosit în prezenta include și femininul și viceversa, iar singularul include și pluralul și viceversa și, în aceste cazuri, restul propoziției sau propozițiilor în cauză vor fi interpretate ca și cum schimbările necesare gramaticale sau terminologice au fost făcute.

15.11. Modificarea Procedurii de Călătorie. Versiunea curentă a acestei Proceduri de Călătorie și a Programelor este disponibilă la www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony. Pony își rezervă dreptul de a ajusta, suplimenta sau înlocui acești Termeni și Condiții și va informa asupra acestor schimbări conform legilor aplicabile. Se va considera că Membrul a fost înștiințat atunci când asemenea înștiințare este indicată și accesibilă din prima pagină accesată după intrarea Membrului în contul său pe website-ul Pony, când a accesat aplicația oficială Pony sau când a primi un e-mail informativ. Membrul este de acord că toate modificările vor deveni efective și obligatorii de la data efectivă indicată în înștiințare, care este de minimum 30 de zile din momentul primirii înștiințării. În limitele legii, prin rezervarea sau începerea unei Călătorii după primirea înștiințării despre orice modificare adusă Procedurii de Călătorie, Membrul consimte și își asumă obligațiile acestor modificări.

15.12. Acorduri Întregi și Integrate. Această Procedură de Călătorie, Programele și Termenii și Condițiile constituie acordul întreg între părți și va deveni un acord obligatoriu după acceptarea de către Membru. Documentele mai sus descrise elimină și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare și acorduri între Membru și Pony. Membrul recunoaște și declară că nu a invocat nicio reprezentare, afirmație, garanție, contract de garanție sau altă asigurare, cu excepția celor stabilite prin această Procedură de Călătorie, Programe și Termeni și Condiții.

15.13. Înștiințarea Pony. Cu excepția celor solicitate în prezenta, înștiințarea necesară de la Membru pentru Pony va fi furnizată în scris. Asemenea înștiințări vor fi înmânate prin livrare (1) în persoană; (2) de către un serviciu de curierat național în ziua următoare; sau (3) prin serviciu poștal preplătit prioritar, înregistrat sau certificat. Asemenea înștiințări vor deveni efective la primirea chitanței de către Pony la următoarea adresă:
S.C. Pony Car Sharing S.R.L.
Strada Pitești Nr. 19/2
Cluj-Napoca, România

15.14. Întrebări. Comentariile sau întrebările referitoare la această Procedură de Călătorie sau Programe vor fi adresate Pony. Accesați www.getpony.ro sau aplicația oficială Pony pentru modalități de contact.

15.15. Monedă. Toate sumele menționate în acest Proces al Călătoriei sau în Programe sunt în lei dacă nu este specificat altfel.

SECȚIUNEA 16 – EXPLICAȚII ȘI ÎNȚELEGERE

16.1. MEMBRUL DECLARĂ FAȚĂ DE PONY CĂ A PRIMIT TOATE EXPLICAȚIILE REZONABILE SOLICITATE ASUPRA CONȚINUTULUI ACESTEI PROCEDURI DE CĂLĂTORIE ȘI ALTOR DOCUMENTE CU REFERIRE LA STATUTUL DE MEMBRU AL SERVICIULUI DE CAR-SHARING PONY ȘI CĂ A LUAT TOATE MĂSURILE REZONABILE ȘI PRUDENTE PENTRU A SE ASIGURA CĂ A ÎNȚELES ÎN MOD CORECT FIECARE DINTRE ANGAJAMENTELE ȘI OBLIGAȚIILE SALE ÎN PARTE.

Această Procedură de Călătorie este validă începând cu 1 Noiembrie 2016.