Prezentul website este proprietatea SC Pony Car Sharing SRL cu sediul social in str. Pitesti, nr. 19, ap.2, Cluj-Napoca, judet Cluj, avand codul de identificare fiscala 34729900, inregistrata in registrul comertului sub nr. J12/2003/2015, cod IBAN: RO36 BTRL RON CRT 0305 843 501.

Pony Car Sharing SRL (Pony) oferă servicii de car-sharing persoanelor fizice și entităților juridice autorizate care au fost prevalidate în urma unui proces de solicitare și înregistrare ca Membri. Un Membru trebuie să fie de acord cu Termenii și Condițiile stipulate mai jos înainte de a rezerva și a folosi un vehicul din flota Pony.

SECȚIUNEA I
SOLICITAREA STATUTULUI DE MEMBRU PONY

A. Un solicitant se poate înregistra pentru a deveni membru Pony prin intermediul unui proces de înregistrare automat care este disponibil pe www.getpony.ro sau prin aplicația oficială de mobil GetPony (aplicația GetPony).

 1. Ca parte din procesul de înregistrare, Pony va valida informațiile personale furnizate de solicitant. Prin transmiterea acestor informații către Pony, solicitantul confirmă că acestea sunt adevărate și corecte;
 2. Solicitantul trebuie să furnizeze informațiile de plată care permit Pony să retragă direct de pe cardul de credit sau din contul bancar specificat atât suma autorizată aferentă taxei de membru cât și sumele care pot face obiectul unor plăți ale Membrului către Pony;
 3. Membrii trebuie să facă dovada deținerii unui permis de conducere valid în cazul oricărei solicitări în acest sens din partea Pony;
 4. Membrii au obligația de a actualiza în toate privințele informațiile furnizate către Pony in termen de maxim 2 (doua) zile de la interventia oricarei modificari in informatiile/datele furnizate catre Pony. Pony poate valida informațiile furnizate ca parte a procesului de înregistrare sau pentru continuarea eligibilității deținerii statului de membru al Pony;
 5. Pony nu va fi în niciun fel răspunzător sau dator pentru nicio amendă, daună, penalizare sau orice alt cost sau datorii ca urmare a furnizării către Pony de informații personale neactualizate de către Membri.

B. Dacă sunt respectate criteriile de obținere a statului de membru stabilite de către Pony și dacă au fost achitate taxele de aplicare, atunci când este cazul, Pony va confirma aprobarea solicitării depuse de Membru. Astfel, un solicitant nu devine automat Membru Pony dacă îndeplinește criteriile de aderare. Aprobarea statutului de membru al unui solicitant și prelungirea statului de membru al Pony se face la discreția Pony. În plus, deciziile asiguratorului Pony pot afecta aprobarea statului de membru în funcție de anumite criterii predefinite ale acestuia.

C. O parte semnificativă a statutului de membru Pony este reprezentată de acceptarea și agrearea din partea solicitantului a contractelor care guvernează statutul de membru Pony. Aceste contracte sunt Termeni și Condiții și Procedura de Călătorie, precum și orice alte documente sau informații încorporate prin referințe în cadrul acestor contracte. Atât Termeni și Condiții cât și Procedura de Călătorie sunt disponibile pe www.getpony.ro sau prin aplicația GetPony.

D. Cu excepția cazurilor în care statutul de membru este suspendat sau anulat pentru oricare motive specificate în acești Termeni și Condiții sau Procedura de Călătorie, statutul de membru Pony este valabil pe termen nedefinit cu condiția că ar putea exista taxe adiționale aplicabile, așa cum este prezentat în tabelul de taxe, care ar putea fi actualizat din timp în timp.

E. Statutul de membru și acceptarea contractelor pentru obținerea statului de membru Pony (anume Termeni și Condiții și Procedura de Călătorie) nu acordă niciun drept de obținere a serviciilor Pony și nici nu garantează abilitatea de a folosi serviciile sau vehiculele Pony. Toate serviciile, călătoriile și vehiculele din flota Pony sunt subiectul disponibilității. În plus, Pony își rezervă dreptul unilateral de a-și majora sau micșora, modifica, suspenda sau anula operațiunile din zonele operaționale definite.

SECȚIUNEA II
DREPTUL DE CONDUCERE A UNUI VEHICUL DIN FLOTA PONY

A. Ca parte din procesul de aplicare pentru statutul de membru Pony, sau oricând în timpul statului de membru, Pony poate solicita în numele solicitantului sau membrului copii ale cazierului auto al solicitantului sau membrului, de la autoritățile competente pentru a afla dacă se îndeplinesc condițiile pentru conducere. Prin aplicarea la statutul de membru și/sau derularea statutului de membru Pony, solicitantul sau membrul autorizează Pony, în condițiile prevăzute de lege, să solicite cazierul auto autorităților competente pentru determinarea eligibilității statutului de membru. Pony nu are nicio obligație să verifice istoricul de conducere, dosarul de conducere și/sau rezumatul de conducere incluse în cazierul auto al solicitantului sau membrului. Pony își rezervă de asemenea dreptul de a cere solicitantului sau membrului să prezinte atunci este cazul, o copie curentă, tradusă și legalizată a cazierului auto al solicitantului sau membrului de la autoritatea guvernamentală competentă fie la data aplicării, fie la data solicitării de către Pony de-a lungul statutului de membru în scopul verificării conformității cu cerințele de eligibilitate ale Pony, cuprinse în Termeni și Condiții și Procedura de Călătorie. Dacă Pony află că permisul de conducere al unui membru a fost suspendat, respins, depus sau pierdut sau a expirat, Pony va respinge autorizarea de conducere a membrului și elimină abilitatea membrului de a mai folosi serviciulPony.

B. Pentru păstrarea dreptului de conducere pe durata statutului de membru, un membru trebuie să posede un permis de conducere valid în jurisdicțiile unde folosește vehiculul din flota Pony.

C. Persoane autorizate să conducă vehiculele Pony sunt cele care:

 1. Sunt membri activi după cum este descris în Termeni și Condiții;
 2. Dețin și posedă asupra lor pe durata fiecărei călătorii un permis de conducere valid fără nicio restricție asupra membrului care operează vehiculul în jurisdicția în care membrul intenționează să conducă un vehicul din flota Pony;
 3. Au acordat atenția, timpul și efortul necesare familiarizării cu legile aplicabile operării unui vehicul în jurisdicțiile în care vehiculul Pony va fi operat;
 4. Au vârsta minimă cerută de lege și experiența de conducere necesară de minim un an de la data obținerii permisului de conducere;
 5. Sunt sănătoase psihic și nu suferă de vreo boală care să le afecteze memoria și nu au folosit vreun drog, nu au consumat băuturi alcoolice și nu au folosit medicamente care să le afecteze capacitatea de a conduce (pentru alcool și droguri – indiferent de reglementările legale, de prescripție sau alte circumstanțe –Pony adoptă o politică de toleranță zero și aplică o limită de 0,0%);
 6. Au o modalitate de plată validă asociată statutului lor de membru;
 7. Înainte de a folosi un vehicul, s-au familiarizat cu Termeni și Condiții contractuale, cu Procedura de Călătorie și cu Regulile de Parcare din jurisdicția în care conduc vehiculele din flota Pony, toate aceste fiind disponibile pe www.getpony.ro și/sau pe aplicația de mobil GetPony.

D. Pony poate respinge sau suspenda dreptul unui solicitant sau membru de a folosi serviciile Pony dacă următoarele situații apar în cazierul auto al respectivului solicitant sau membru:

 1. permisul de conducere este suspendat, retras, expirat sau depus;
 2. existența unor condamnări pentru infracțiuni la volan potrivit oricăror legi penale sau civile de stat, provinciale sau federale, inclusiv: (a) conducere neglijentă sau periculoasă; (b) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau în incapacitate fizică și (c) conducerea unui vehicul furat, folosirea neautorizată a unui vehicul sau folosirea unui vehicul în timpul comiterii unei infracțiuni;
 3. neanunțarea unui accident sau părăsirea locului accidentului;
 4. existența unui număr semnificativ de infracțiuni de conducere, determinat unilateral de Pony.

E. O condiție importantă a statutului de membru este acordul de a informa imediat Pony în cazul în care vreuna dintre situațiile descrise în Secțiunea II.D. apare după acordarea statutului de membru Pony. Membrul înțelege că această obligație de autoraportare este obligatorie indiferent dacă situația descrisă în Secțiunea II.D. a avut loc în timp ce sau din cauză că opera un vehicul din flota Pony sau nu. Din momentul în care membrul autoraportează orice situație descrisă în Secțiunea II.D., dreptul de a conducere și contul respectivului membru pot fi suspendate unilateral de cătrePony până la primirea unei copii actualizate a cazierului auto al membrului și verificarea că acesta este satisfăcător.

F. Atunci când un membru este implicat într-un accident în calitate de conducător auto al unuia dintre vehiculele implicate, indiferent dacă respectivul vehicul pe care il conducea si a fost implicat in accident face parte sau nu din flota Pony, trebuie să informeze imediat Pony fie telefonic fie prin e-mail la adresa contact@getpony.ro cu privire la respectivul eveniment. În acest caz, Pony ar putea în limitele legii dar fără nicio obligație, să obțină o copie actualizată a cazierului auto al membrului de la autoritatea competentă. În situația în care cazierul auto al membrului se află într-o jurisdicție din care Pony nu poate obține o copie, acesta se obligă ca în termen de 10 zile de la accident să obțină și și să trimită către Pony (pe cheltuiala exclusivă a sa) o copie actualizată, tradusă (acolo unde este cazul) a dosarului de conducere al membrului de la autoritatea competentă a statului respectiv.

Dreptul de conducere și contul acestui membru pot fi suspendate unilateral până când Pony primește o copie actualizată a cazierului auto al membrului și a verificat că istoricul de conducere al membrului este satisfăcător.

G. Pony va înregistra informațiile din permisul de conducere al Membrului pentru a monitoriza datele de expirare și pentru a înștiința Membrul asupra reînnoirii permisului de conducere înainte de expirare. Membrul își dă consimțământul in mod expres pentru înregistrarea de către Pony a acestor informații și permite să fie contactat prin e-mail, telefon sau mesaje-text.

H. Pony își rezervă dreptul de a schimba condițiile de eligibilitate și de a impune condițiile de eligibilitate pentru statutul de membru Pony.

I. PONY își rezervă dreptul de a suspenda sau anula statutul de membru pentru orice motiv și la discreția exclusivă.

SECȚIUNEA III
STATUTUL DE MEMBRU

A. După aprobarea statutului de membru, aceștia vor putea folosi aplicația GetPony sau alte aplicații de mobil autorizate care să permită accesul în vehiculele din flota Pony.

B. Membrilor le este interzis să ofere, să împrumute sau să vândă accesul personal la aplicația GetPony sau să permită altcuiva să beneficieze de folosirea aplicației GetPony. Nerespectarea acestei condiții va atrage după sine anularea statutului de membru, anularea oricărei asigurări aferente și pot face membrul respectiv răspunzător de pagubele survenite ca urmare a folosirii neautorizate a unui vehicul din flota Pony.

C. În situația în care membrii vor selecta un PIN asociat cu statutul lor de membru Pony, nu îl vor putea divulga nimănui. Orice violare a acestei prevederi va avea ca urmare revocarea imediată a dreptului de conducere și a statutului de membru Pony. În plus, membrul va suporta toate cheltuielile și taxele impuse pentru folosirea vehiculului și pentru orice eventuale daune care survin din această folosire și/sau încălcarea prevederilor din această secțiune, în cazul folosirii PIN-ului de către altă persoană decât membrul.

D. Membrii nu pot înlătura, separa sau distruge cipul RFID de pe cardul de membru sau de pe alte carduri Pony cum ar fi cel pentru achiziția de combustibil sau pentru accesul în diverse parcări. Orice încălcare a acestei prevederi va atrage după sine revocarea imediată a dreptului de conducere și a statutului de membru.

E. Este strict interzisă folosirea tehnologiei informaționale în încercarea de a citi, copia sau manipula cipul RFID de pe cardul de membru sau de pe alte carduri Pony cum ar fi cel pentru achiziția de combustibil sau pentru accesul în diverse parcări, sau de a modifica, distruge, citi, copia, manipula sau clona aplicația GetPony în orice fel, în orice scop, inclusiv de a obține accesul la un vehicul Pony. Orice încălcare a acestei prevederi va atrage după sine revocarea imediată a dreptului de conducere și a statutului de Membru. Membrul va suporta costurile oricăror daune rezultate în urma unei asemenea încălcări.

SECȚIUNEA IV
PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

A. Membrul acceptă să achite către Pony o taxă de înregistrare plus taxele aplicabile la confirmarea statutului de membru.

B. Taxa de înregistrare și tarifele pentru folosirea serviciilor Pony sunt disponibile pe site-ul oficial www.getpony.ro și/sau pe aplicația de mobil GetPony.  Acestea pot fi ajustate de către Pony, cu anunțarea prealabilă a membrilor prin email sau pe site-ul oficial.

C. Plățile vor fi efectuate prin card sau direct debit. Contul membrului din care va fi retrasă suma trebuie să aibă fonduri suficiente și disponibile pentru acoperirea tuturor costurilor generate de folosirea serviciului Pony. Membrul este responsabil pentru orice alte taxe sau comisioane asociate modalității de plată alese, fie card, fie direct debit.

D. Membrii au dreptul la următoarele informații concrete referitoare la drepturile consumatorului:

 1. Prețurile și modificarea acestora – prețurile actuale pentru serviciile Pony pot fi obținute în orice moment de pe site-ul oficial www.getpony.ro sau apelând la +40 741 284 888. Pony își rezervă dreptul de a schimba tarifele, taxele, taxele lunare de abonare sau orice alte forme de abonare periodică sau de a institui noi tarife și taxe în orice moment după cum este menționat în rubrica Termeni și Condiții.

E. Tarifele de baza:

Calculele noastre sunt echitabile și întotdeauna în favoarea ta.

Putem calcula tariful fie pe minut, pe oră sau cu ziua. Fără taxe lunare sau cheltuieli de închiriere ascunse. În plus, Sistemul celui mai bun preț te asigură că vom calcula mereu in avantajul tău. Acesta funcționează minunat!

PLAN TARIFARSMARTVW UPMINIBMW i3Mercedes C
Tarif pe minut1,00 RON1,50 RON1,80 RON2,50 RON2,80 RON
Tarif pe oră50,00 RON60,00 RON80,00 RON90,00 RON95,00 RON
Tarif pe zi230,00 RON280,00 RON350,00 RON400,00 RON450,00 RON

*preturile includ TVA

F. Tarife suplimentare

Uneori pot apărea situații mai deosebite care să necesite o tarifare suplimentară. Aceste cazuri sunt neplăcute și pentru noi, de aceea vă rugăm să le evităm cât de mult posibil:

SITUAȚIETARIFARE
Reactivare cont blocat pentru plăți respinse10 RON
Procesare amendă parcare sau circulație20 RON
Parcare neregulamentară20 RON
Procesare taxă pentru încălcare „termeni și condiții”20 RON
Pierderea cardului de alimentare sau parcare250 RON
Pierderea cheii mașinii1350 RON
Cazuri speciale, fapte penale650 RON
Condus în afara țării fără autorizație1100 RON

*preturile includ TVA

Modalitatea de a face reclamații – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului poate fi contactată online sau telefonic la 0219551.

SECȚIUNEA V
FACTURARE ȘI RESPONSABILITĂȚI DE PLATĂ

A. Membrul este responsabil pentru plata tuturor costurilor survenite în orice mod în legătură cu folosirea unui vehicul din flota Pony asociată cu contul său.

B. Membrul este răspunzător de orice amendă de trafic, în mișcare sau în parcare, emisă ca urmare a nerespectării regulilor de circulație sau a altor legi și/sau obligații de plată a unor taxe de autostradă sau pod la care este supus vehiculul aflat în Călătorie, pe lângă cele definite specific ca fiind incluse în prețul serviciilor. Membrul va fi taxat pentru suma respectivelor citații și/sau taxe de trecere plus o taxă de procesare a citației. Pony, fie în mod direct, fie prin reprezentanți desemnați sau numiți poate alege să conteste, să ajungă la o înțelegere cu Membrul sau să atribuie Membrului orice astfel de citații emise pe numele Pony și pe care Pony le consideră că au rezultat în timpul călătoriei membrului. Membrul se va conforma solicitărilor scrise de a renunța sau accepta răspunderea pentru orice proces legal aferent și, la cererea scrisă a Pony sau a reprezentanților delegați sau numiți, va răspunde oricărei solicitări de executare a actului de renunțare, asumare sau delegare a drepturilor sau obligațiilor sale.

C. Pony nu poate fi obligată să returneze taxa de înregistrare. Taxa de înregistrare va fi returnată în întregime sau în parte, doar în cazul în care Pony hotărăște unilateral acest lucru.

D. Dacă plata prin card este refuzată de emitentul cardului membrului (din cauze ce țin de autorizare avansată sau taxe suplimentare ce nu pot fi acoperite), Pony poate suspenda sau anula statutul de membru.

E. Pony își rezervă dreptul de a trimite datele contului unui membru delicvent unei agenții de colectare ca parte terță cu scopul recuperării creanțelor.

SECȚIUNEA VI
ACORD PRIVIND PROCEDURA DE CĂLĂTORIE PONY

Pony Car Sharing SRL („Pony”) oferă pe teritoriul României servicii de car-sharing persoanelor fizice și entităților juridice autorizate care au fost prevalidate în urma unui proces de solicitare a înrolării. Acest Acord privind Procedura de Călătorie (denumit în continuare „Procedura de Călătorie”) reglementează relația, drepturile și obligațiile întrePony și un Membru (așa cum este definit mai jos) privind utilizarea vehiculelor din flota Pony. Un Membru trebuie să accepte Procedura de Călătorie și Termenii și Condițiile înainte de a rezerva și/sau folosi un vehicul din flota Pony. Această Procedură de Călătorie include o prevedere despre despăgubiri în Secțiunea 14.

A. DEFINIȚII

1.1. Lista Tarifelor

Lista tarifelor curente (care pot suporta modificări) ale serviciilor de car-sharing Pony este disponibilă și poate fi consultată pe www.getpony.ro si in prezentul document Termeni și Condiții.

1.2. Teritorialitate

Vehiculele din flota Pony pot fi operate doar pe teritoriul României.

1.3. Zona de Acoperire

Zona predefinită de Pony în fiecare dintre locațiile în care operează ca zonă exclusivă pentru începutul și sfârșitul unei Călătorii. Hărțile cu Zonele de acoperire (care pot suporta modificări), sunt disponibile atât pe www.getpony.ro cât și în aplicația oficială GetPony.

1.4. Factura

Un rezumat al tuturor tarifelor și al altor sume, așa cum sunt stabilite și aplicate de către Pony, care intră în responsabilitatea de plată a unui Membru. Facturile pot fi revizuite accesând contul personal creat pe www.getpony.ro.

1.5. Membru

O persoană aprobată printr-un proces de solicitare, cu un permis de conducere valid, înregistrat ca utilizator autorizat de către Pony, care și-a dat acordul față de această Procedură de Călătorie și față de Termenii și Condițiile contractuale. Membrii pot avea unul din cele două status-uri:

a. Membru Activ – Un Membru care, în bună practică, a făcut cel puțin o călătorie ca șofer cu un vehicul din flota Ponyîntr-un interval de 12 luni;
b. Membru Inactiv – Un Membru care nu a făcut nicio călătorie (în calitate de șofer) cu un vehicul din flota Pony într-o perioadă de 12 luni și/sau un Membru care nu se află în bună practică și al cărui cont a fost blocat de Pony.
c. Membru Suspendat –  Un membru care, a facut cel putin o calatorie ca sofer cu un vechicul din flota Pony si nu s-a putut efectua plata cursei

1.6. Reguli de Parcare

Regulile de parcare Pony identifică locurile din fiecare Zonă de Acoperire unde un vehicul din flota Pony poate fi parcat temporar sau o călătorie poate fi încheiată. Regulile de Parcare diferă în funcție de Zonă de Acoperire în care se află vehiculul. Regulile de Parcare Pony, care pot fi modificate, sunt disponibile pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

1.7. Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate, care poate fi modificată, este disponibilă la www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

1.8. Perioada Călătoriei sau Călătoria

Intervalul de timp care începe atunci când un Membru începe o Călătorie în conformitate cu Secțiunea 3 de mai jos și termină Călătoria în conformitate cu Secțiunea 5 de mai jos.

1.9. Programe

Lista Taxelor și Regulile de Parcare, alături de orice alte programe adiționale care se aplică unui Membru, sunt disponibile la www.getpony.ro și în aplicația oficială Pony. Aceste Programe sunt parte integrantă a acestei Proceduri de Călătorie și sunt încorporate prin referință.

1.10. Termeni și Condiții

Acordul, care poate fi modificat, între Pony și Membru, menit să reglementeze relația, drepturile și obligațiile întrePony și Membru. Termenii și Condițiile Pony sunt disponibile pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

1.11. Permis de conducere valid

Un permis de conducere care autorizează persoana căreia îi este emis pentru a opera un vehicul in jurisdicția în care aceasta folosește vehiculul.

1.12. Card de Plată

Un card de plată este o formă de plată care poate fi acceptată de Pony, anume VISA sau MasterCard.

1.13. Aplicația oficială GetPony

Aplicația oficială GetPony este o aplicație pentru smartphone care servește drept mediu de acces pentru rezervarea și închirierea vehiculelor din flota Pony. Aplicația oficială GetPony este creată de Marks Marketing Services SRL și este disponibilă pentru descărcare gratuită pe dispozitive Apple  și Android.

1.14. Vehicul din flota Pony

Un vehicul din flota Pony este un vehicul VW UP cu cutie de viteze manuală sau Smart ForTwo cu cutie de viteze automată desemnat pentru a fi utilizat în serviciul de car-sharing Pony și include orice echipament sau accesoriu instalat în interiorul sau exteriorul vehiculului (scaun pentru copii, încărcător pentru mobil).

B. TERMENI DE UTILIZARE

2.1. Numai Membrii Activi pot folosi vehiculele Pony, în conformitate cu prezenta Procedură de Călătorie, Programele, Regulile de Parcare și Termenii și Condițiile contractuale.

2.2. Calitatea de Membru nu garantează abilitatea de a folosi vehiculele Pony.

C. ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI

3.1. Membrii pot localiza un vehicul disponibil în Zona de Acoperire și apoi pot să înceapă o Călătorie spontană, fără o rezervare în prealabil. Acest scenariu este posibil doar pentru acele vehicule Pony care au fost marcate ca „disponibile” pe harta aplicației oficiale GetPony. În cazul în care vehiculul este marcat ca disponibil dar nu este operațional, Membrul nu va fi taxat.

3.2. Un vehicul Pony poate fi rezervat în mod gratuit timp de 30 de minute de un Membru prin aplicația oficială GetPony o dată la 2 ore.

3.3. Înainte de a opera un vehicul, un Membru trebuie să verifice interiorul și exteriorul acestuia pentru orice fel de defecte vizibile, daune sau murdărie excesivă și trebuie să anunțe imediat Pony în legătură cu orice defecte, daune sau probleme observate la vehicul în sine sau cu orice tehnologie instalată, inclusiv Unitatea Multimedia.

3.4. Daca observațiile raportate de Membru determină Pony să declare vehiculul ca inoperabil, Pony îl va informa pe Membru în legătură cu cel mai apropiat vehicul disponibil.

3.5. Accesul la un vehicul (fie spontan, fie prin rezervare) și începutul unei călătorii pot fi acordate prin utilizarea aplicației oficiale GetPony: o călătorie începe când Membrul selectează un vehicul din aplicație și apasă butonul „Începe Închirierea”. După ce vehiculul se deblochează, Membrul trebuie să urmeze instrucțiunile din aplicație.

3.6. În cazul în care un Membru are mai multe profile de plată, acesta trebuie să selecteze anterior începerii călătoriei care profil de plată va fi taxat.

3.7. Un Membru trebuie să facă declarații complete și adevărate. Eșecul unui membru de a raporta orice deficiență atunci când începe o călătorie îl poate face responsabil pentru repararea sau curățarea vehiculului.

3.8. Pony îl poate contacta pe Membru prin telefon, mesaj-text sau alte metode de comunicare în legătură cu probleme operaționale asociate cu rezervarea sau începerea unei călătorii.

3.9. Pony depinde de membrii săi pentru a se asigura că vehiculele sunt returnate într-o stare acceptabilă de curățenie. Ca urmare, Pony nu poate garanta că un vehicul din flota sa va fi în permanență curat.

D. ÎN TIMPUL PERIOADEI DE CĂLĂTORIE

4.1. În timpul Perioadei de Călătorie, în cazul în care un membru inițiază o oprire (parchează vehiculul, dar nu dorește să termine călătoria), membrul trebuie să respecte regulile de parcare.

4.2. Vehiculele din flota Pony nu pot fi folosite mai mult de 200 de kilometri în afara Zonei de Acoperire, fără anunțare prealabilă. Dacă un vehicul este condus mai mult de 200 de kilometri în afara acestei zone, Membrul va fi personal responsabil pentru costurile asociate cu returnarea vehiculului în Zona de Acoperire, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile asociate cu repararea vehiculelor, accidente sau coliziuni, cu serviciile de remorcare și cu pierderea capacității de folosire a vehiculului. Membrul responsabil de acest vehicul va continua să suporte cheltuieli până când vehiculul este returnat la Zona Domestică și călătoria este încheiată. La discreția sa, Pony își rezervă dreptul de a-și recupera vehiculul sau de a termina Călătoria care implică un vehicul Pony ce funcționează în afara Zonelor Fixe de Acoperire în orice moment, în timpul sau după încheierea călătoriei.

4.3. Pony poate interzice în continuare orice utilizare a vehiculului și/sau să notifice autoritățile competente în cazul în care Pony are motive să creadă că vehiculul este utilizat prin încălcarea oricărei legi și/sau a acestei Proceduri de Călătorie, Programe sau Termeni și Condiții.

4.4. În niciun caz unui Membru nu-i este permis să treacă frontiera cu vehiculul din flota Pony, vehiculul putand fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.

4.5. Cu excepția Programelor speciale care stipulează altfel, un vehicul nu poate fi folosit mai multe de 48 de ore consecutive.

4.6. Pony își rezervă dreptul să încheie de la distanță o Călătorie pentru orice motiv, inclusiv  în cazul în care Ponyeste în imposibilitatea de a contacta un membru în legătură cu o Călătorie în curs de desfășurare.

E. ÎNCHEIEREA UNEI CĂLĂTORII

5.1. O călătorie poate fi încheiată numai dacă vehiculul se află în Zona de Acoperire și în conformitate cu Regulile de Parcare. Limitele exacte sunt ilustrate în aplicația oficială GetPony.

5.2. Când un Membru dorește să încheie o Călătorie, trebuie:

a. să parcheze vehiculul în conformitate cu Regulile de Parcare pentru locația în care operează vehiculul;
b. să se asigure că cheia, cardul de combustibil și cardul de parcare, dacă este cazul, au fost restituite în compartimentul special de stocare a acestora;
c. să se asigure că toate geamurile și ușile vehicolului sunt închise și că luminile sunt stinse;
d. să arunce gunoiul din mașină și să îndepărteze murdăria.

5.3. Un Membru poate să-și încheie călătoria atunci a ieșit din vehicul și a apăsat „Încheiere cursă” în aplicația de mobil. Călătoria se încheie doar dacă afișajul aplicației confirmă acest lucru și vehiculul se blochează, sau în altă modalitate recomandată de către Pony la momentul utilizării vehiculului. Dacă Membrul părăsește vehiculul fără să primească această confirmare, va putea fi taxat în continuare pentru folosirea vehiculului.

5.4. Nereturnarea autoturismului în conformitate cu această Procedură de Călătorie poate duce la îndatoriri sau posibile sancțiuni penale și/sau urmărire penală.

5.5. Dacă Perioada Călătoriei depășeste termenul de 48 de ore consecutive sau orice alt termen stabilit de către Pony, Călătoria poate fi încheiată de către Pony. Pony va face tot posibilul pentru a-l contacta pe Membru înainte de a încheia Călătoria, folosindu-se de informațiile furnizate de acesta în contul său de Membru. Până când vehiculul este returnat în Zona de Acoperire și călătoria este încheiată, Membrul va continua să plătească taxe și/sau penalități, după cum este specificat în Listele Tarifare. Dacă plata nu este efectuată sau este respinsă, Pony își păstrează dreptul de a recupera vehiculul din locația lui curentă și, în  măsura permisă de lege, Membrul își va asuma toate costurile asociate, incluzând, dar nu limitat la, costurile de transport, înlocuirea cheilor (dacă aceasta nu este returnată în scurt timp) și/sau pierderea capacității de folosire a vehiculului.

F. PREȚURI ȘI PLĂȚI STANDARD

6.1. Tarifele pentru utilizarea unui vehicul din flota Pony sunt stabilite prin algoritmi de calcul per minut, iar Membrii au obligația să plătească aceste costuri la scadență. Structura tarifelor și prețurile stabilite includ taxa pe valoarea adăugată.

6.2. Plățile se vor face prin card, iar Membrul autorizează astfel Pony și reprezentanții săi să-l taxeze, folosind informațiile de plată furnizate de Membru către Pony. Un astfel de cont trebuie să aibă suficiente fonduri disponibile pentru a acoperi orice costuri. Membrul este singur responsabil pentru orice taxe adiționale asociate cu efectuarea plăților. Pony are dreptul de a dezactiva orice cont de Membru din cauza neefectuării plăților sau a fondurilor insuficiente.

6.3. Pony poate emite credit în timp (minute) sau alte tipuri de credit către Membri, pentru ca aceștia să le folosească pentru Călătoriile ulterioare. Aceste credite nu au valoare monetară și expiră la data precizată în contul Membrului. Dacă aceste credite nu sunt folosite până la data expirării, ele vor expira și vor fi retrase din contul Membrului. Folosirea acestor credite promoționale pentru a folosi vehiculele este supusă regulilor din prezenta Procedură de Călătorie și din Termeni și Condiții.

6.4. Conform reglementărilor Protecției Consumatorului, membrii au dreptul la:

a. Informații despre prețuri – Prețurile curente pentru serviciile noastre pot fi obținute sunând Pony la +40741 284 888 sau pe email la contact@getpony.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica tarifele, taxele, suprataxele, taxele de abonament lunare sau periodice și de a institui noi taxe în orice moment așa cum este precizat în Termeni și Condiții.
b. Reclamații – Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor poate fi contactată la Telefonul Consumatorilor 0219551.

G. FACTURARE

7.1. Membrii sunt responsabili pentru plata tuturor costurilor și taxelor asociate cu o Călătorie și folosirea vehiculului prin contul lor din aplicația de mobil GetPony.

7.2. Costurile pentru folosirea vehiculului și ale Călătoriei sunt furnizate și prezentate în Procedura de Călătorie și în Lista de Tarife.

7.3. Facturile sunt generate automat și pot fi vizualizate în contul personal creat pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony. Istoricul Călătoriilor și costurile evaluate de către Pony pentru contul unui Membru pot fi de asemenea vizualizate accesând informațiile contului pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony.

7.4. Membrii sunt informați în legătură cu toate costurile evaluate în momentul emiterii facturii pe www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony. Orice solicitare de rambursare a costurilor evaluate pentru contul unui Membru trebuie trimisă în termen de 7 zile de la data la care factura a fost publicată pe www.getpony.ro și în aplicația oficială Pony. Rambursarea costurilor trebuie revizuită și aprobată în funcție de fiecare caz în parte la discreția Pony.

7.5. Dacă plata este refuzată de către emitentul cardului Membrului, Pony poate suspenda sau anula contul Membrului.

H. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR, RESTRICȚII

8.1. Membrul trebuie:

a. să folosească, opereze și manevreze vehiculul cu grijă, respectând limitele de viteză, după cum sunt reglementate în funcție de locație și condițiile meteo;
b. să respecte legile în vigoare privind folosirea unui vehicul;
c. să se asigure că vehiculul este folosit conform reglementărilor tehnice;
d. să informeze imediat Pony în legătură cu orice situație în care se produce murdărirea excesivă sau defectarea vehiculului;
e. să asigure vehiculul împotriva furtului (geamurile să fie închise, iar ușile blocate);
f. să returneze vehiculul în conformitate cu Secțiunea 5 și Regulile de Parcare;
g. să păstreze în confidențialitate orice parole, coduri PIN sau alte coduri de acces. Sub nicio formă aceste parole și coduri de acces nu vor fi înregistrate în scris sau în formă electronică. Un Membru trebuie să plătească pentru orice costuri asociate care provin din utilizarea neautorizată a unui cont de Membru de către o terță parte. De asemenea, dacă un Membru are motive să creadă că o terță parte ar fi putut obține acces la parolă, PIN sau alte coduri de acces, Membrul trebuie să-și schimbe imediat aceste parole și să informeze Pony;
h. să informeze imediat Pony dacă cardul de carburant sau cardul de parcare a fost furat, astfel încât Pony să poată dezactiva cardul respectiv. Membrul va plăti orice taxe sau costuri asociate cu: (i) înlocuirea cardului de carburant sau a celui de parcare; și (ii) daune provenite din pierderea sau furtul acestora;
i. să informeze imediat poliția/personalul de urgență și Pony în cazul unui accident. La cererea Pony sau a asiguratorului, Membrul va trebui să furnizeze Pony o copie a oricărui raport de citare, raport al poliției sau alte documente legate de accident care se află în posesia Membrului;
j. să informeze Pony în legătură cu orice amenzi sau avertismente pentru încălcarea normelor de circulație primite de către Membru în timpul folosirii vehiculului Pony sau în timpul Călătoriei, inclusiv amenzi de parcare;
k. să informeze Pony în legătură cu orice încălcări ale normelor de circulație, amenzi de circulație, amenzi pentru viteză primite în timpul folosirii oricărui vehicul; și
l. în cazul în care nu este interzis prin legea în vigoare, să permită Pony și reprezentanților săi să înregistreze convorbirile telefonice legate de calitatea de Membru, cu scopul de a investiga probleme legale și pentru a îmbunătăți calitatea vehiculelor și a serviciilor.

8.2. Un Membru nu are voie:

a. să folosească vehiculul sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor care ar putea să-i afecteze capacitatea de a conduce. Consumarea băuturilor alcoolice este strict interzisă și se aplică o limită de 0.0% AS tuturor șoferilor vehiculelor Pony. În privința drogurilor și a medicamentelor care ar putea influența capacitatea de a conduce, fie ele legale sau interzise, se aplică aceeași toleranță zero;
b. să permită altor persoane să conducă vehiculul (inclusiv alți Membri Pony, dar care nu au inițiat Călătoria curentă);
c. să dea, să împrumute sau să furnizeze o metodă de acces unei alte părți care ar putea să folosească vehiculul prin contul Membrului;
d. să folosească cardul de combustibil pentru a alimenta alte vehicule decât cel căruia îi aparține cardul;
e. să conducă vehiculul în afara șoselelor și în cadrul oricărui eveniment sportiv sau cursă;
f. să se angajeze în orice activitate interzisă de legile în vigoare care i-ar putea distrage atenția de la condus sau să folosească dispozitive electronice manuale în timpul condusului;
g. să folosească vehiculul pentru teste, lecții de condus, transportul persoanelor sau pentru câștiguri materiale comerciale sau pentru a livra bunuri ca parte a unei afaceri comerciale;
h. să folosească vehiculul pentru a transporta bunuri inflamabile, otrăvitoare sau periculoase, altele decât produsele de uz casnic și în cantități mai mari decât este normal pentru o gospodărie;
i. să transporte obiecte care, din cauza dimensiunii sau a greutății, ar putea să afecteze utilizarea vehiculului și siguranța sau care ar putea provoca daune în interiorul vehiculului;
j. să utilizeze vehiculul în comiterea unei infracțiuni;
k. să fumeze sau să consume tutun sau alte produse sub formă de vapori sau să permită pasagerilor să le consume în vehicul;
l. să transporte animale în mașină, cu excepția cazului în care este vorba de un animal ghid al Membrului sau al pasagerilor care suferă un handicap și care este transportat în cușcă;
m. să murdărească excesiv vehiculul sau să lase gunoi în mașină;
n. să îndepărteze obiecte atașate vehiculului sau care fac parte din echipamentul acestuia, inclusiv suporturi de bicicletă și chei;
o. să conducă cu mai mult de un pasager în mașinile marca Smart sau cu mai mult de 3 pasageri în mașinile marca VW UP, MINI, BMW i3, Mercedes C Class;
p. să efectueze reparații sau modificări asupra vehiculului sau echipamentului;
q. să folosească vehiculul într-o manieră imprudentă, neglijentă sau abuzivă, sau în orice altă manieră considerată neadecvată de către Pony, la discreția sa;
r. să folosească vehiculul pentru a împinge sau a tracta alte vehicule, remorci sau obiecte;
s. să folosească vehiculul pentru a transporta persoane sau bunuri de închiriat.

8.3. În interesul tutoror Membrilor și al publicului general, Membrul este rugat să adopte un stil de condus care să îmbunătățească consumul de combustibil.

I. ACȚIUNI ÎN SITUAȚIA UNUI ACCIDENT, DEFECTARE, REPARAȚII SAU AUTORIZAREA ALTUI ȘOFER

9.1. Membrul este responsabil în totalitate pentru orice defecțiune sau deteriorare, inclusiv murdărirea excesivă a vehiculului și a echipamentului, care au loc în timpul Călătoriei. Dacă este constatată deteriorarea sau defectarea vehiculului sau a echipamentului, ultimul Membru responsabil de utilizarea vehicului va fi considerat responsabil pentru acestea în absența unor dovezi contrare, așa cum va fi determinat de către Pony la discreția sa.

9.2. Dacă poliția este martoră la scena unui accident în care este implicat vehiculul, Membrul trebuie să rămână la locul accidentului până când poliția va efectua un raport și să ia măsurile necesare pentru conservarea probelor și ameliorarea daunelor. Chiar dacă poliția nu este prezentă la locul accidentului, Membrul trebuie să informeze Ponyîn legătură cu accidentul. Un vehicul care a fost implicat într-un accident poate fi parcat doar într-o zonă în care este supravegheat și în siguranță. Membrii trebuie să completeze un raport despre accident și să furnizeze o copie către Pony.

9.3. În măsura în care permite legea, în toate cazurile, Pony are dreptul la orice despăgubiri legate de daunele unui vehicul Pony. Dacă Membrul beneficiază de o astfel de compensare, acesta trebuie să transfere suma către Pony.

9.4. Membrul este complet responsabil pentru consecințele infracțiunilor în trafic sau ale actelor penale care au fost comise în timpul utilizării vehiculului și al Călătoriei, inclusiv amenzi de parcare, și este responsabil față de Pony cu orice taxe și costuri care derivă din aceste acțiuni. Membrul autorizează Pony să furnizeze către orice agenție guvernamentală sau tribunal informații privind Membrul și orice altă persoană care folosește vehiculul Pony în contul acelui Membru. Pony poate să aleagă, la discreția sa, să soluționeze orice astfel de cereri, inclusiv amenzi de parcare, în numele Membrului și/sau, în măsura permisă de legea în vigoare, să transfere orice proces juridic, responsabilitate sau răspundere în legătură cu astfel de cerere către Membru.

9.5. La cererea Pony, Membrul trebuie să furnizeze imediat informații legate de locația vehiculului și să permită inspecția vehiculului de către Pony sau reprezentanții săi.

9.6. Membrii care autorizează alți Membri (un Membru autorizat este un „Șofer Autorizat”) să folosească un vehicul Pony, iar costurile se calculează pentru contul acelui Membru, sunt responsabili pentru toate taxele rezultate dintr-o astfel de Autorizare de Șofer, inclusiv costurile și taxele precizate în Programe. Membrii și Șoferii Autorizați sunt responsabili pentru orice daune cauzate de către Șoferul Autorizat, inclusiv pierderea capacității de folosire a vehiculului în caz de accident, vehicul confiscat sau utilizarea necorespunzătoare. Membrii vor accepta declarații și notificări de la Pony în numele Șoferului Autorizat.

9.7. Pony are dreptul să suspende sau să anuleze dreptul de a conduce dacă Membrul:

a. nu plătește taxele și costurile stabilite la timp;
b. nu respectă prezenta Procedură de Călătorie sau Programele;
c. nu respectă Termenii și Condițiile;
d. nu respectă regulile și politicile Pony referitoare la operarea unui vehicul;
e. nu posedă permis de conducere valid;
f. folosește necorespunzător sau fără autorizare orice vehicul, echipament sau cardurile de alimentare și parcare;
g. încheie o Călătorie într-o locație neautorizată și/sau nerespectând Regulile de Parcare;
h. nu informează Pony despre orice defect constatat care ar putea să afecteze buna funcționare a vehiculului;
i. face declarații incorecte către Pony sau nu dezvăluie fapte sau circumstanțe ce trebuie dezvăluite în baza prezentei Proceduri de Călătorie și/sau a Termenilor și Condițiilor.

9.8. Cu toate acestea, Pony, la discreția sa, poate suspenda sau anula cardul de Membru și privilegiile de condus în orice moment și din orice motiv.

9.9. În cazul în care cardul unui Membru sau privilegiile de condus sunt suspendate sau anulate, Pony poate recupera vehiculul pe cheltuiala Membrului, dacă acesta nu îl returnează imediat, iar Membrul va fi taxat conform acestei Proceduri de Călătorie.

J. POLITICA OBIECTE PIERDUTE

10.1. Pony nu este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor unui Membru care se află în sau pe vehicul, chiar dacă acesta este în posesia Pony și indiferent cine este de vină.

10.2. Pony nu va contacta Membrii în legătură cu obiecte pierdute de către Membru, Șoferul Autorizat, pasager sau alte persoane.

10.3. Pony nu este obligat să scoată un vehicul din serviciu din cauza pierderii bunurilor și nu este obligat să caute vehiculele sale pentru obiecte pierdute.

K. ASIGURAREA ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRULUI

11.1. Pony se conformează legilor privind responsabilitatea financiară pentru vehiculele motorizate prin acoperirea asigurării în beneficiul Membrilor.

11.2. Membrul (sau orice Șofer Autorizat) se califică drept asigurat pe baza asigurării Pony doar dacă Membrul (sau Șoferul Autorizat) se supune regulilor din prezenta Procedură de Călătorie și Termenilor și Condițiilor și dacă este Membru Activ, are peste 21 ani și posedă permis de conducere valid și este în conformitate cu cerințele de experiență minimă în condus valabile în anumite jurisdicții, dacă acestea există (sau altfel stipulat prin contract).

11.3. Asigurarea Pony nu acoperă un Membru (sau Șofer Autorizat) sau pasager dacă vehiculul este folosit fără respectarea acestei Proceduri de Călătorie, a Termenilor și Condițiilor, a Programelor sau dacă acesta nu are peste 21 ani (sau altfel stipulat prin contract).

11.4. Asigurarea Pony asigură Membrilor și Șoferilor Autorizați după cum urmează: (a) acoperire de asigurare de răspundere pentru terțe părți în caz de vătămări corporale și pagube materiale; (b) beneficii de bază cu rambusare automată dacă statul sau provincia respectivă au adoptat un statut cu rambursare automată; (c) acoperire în caz de vătămare corporală pentru un neasigurat, dar cu o limită de acoperire egală cu limita inferioară a responsabilității financiare statutare pentru provincia respectivă și limita inferioară a acoperirii unui șofer neasigurat așa cum este definită prin legile provinciei. Nicio altă asigurare nu este oferită de către Pony.

FOLOSIREA UNUI VEHICUL PRIN NERESPECTAREA PREZENTEI PROCEDURI DE CĂLĂTORIE, A PROGRAMELOR SAU A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR SE FACE FĂRĂ APROBAREA PONY, VIOLEAZĂ CONTRACTUL DINTRE MEMBRU ȘI PONY ȘI DESCALIFICĂ MEMBRUL SAU ȘOFERUL AUTORIZAT PENTRU ACOPERIREA ASIGURĂRII, UNDE ESTE PERMIS DE LEGE.

11.5. Termenii asigurării oferite de Pony în conformitate cu Secțiunea 11.4 și limita acoperirii per accident variază în funcție de juridiscție. Informații despre nivelele minime de acoperire a asigurării pentru jurisdicțiile în care opereazăPony sunt disponibile la www.getpony.ro sau prin contactarea agentului de asigurare responsabil sau a autorităților guvernamentale.

11.6. Obligatiile Deductibile ale Membrului: Membrul este responsabil pentru o franșiză de 100 euro plus TVA dacă accidentul are loc din cauza Membrului sau a Șoferului Autorizat, dacă nu se poate stabili vina accidentului sau a daunelor sau dacă daunele și pierderile nu se pot recupera de la o terță parte.

11.7. Responsabilitatea Financiară a Membrului: În situațiile în care acoperirea Pony nu se poate aplica, precum atunci când vehiculul este folosit încălcând prezenta Procedură de Călătorie și Termenii și Condițiile sau din alte motive, Membrul este responsabil pentru costul total al înlocuirii mașinii sau al reparațiilor și pentru orice revendicări venite de la terțe părți, inclusiv cele adresate către Pony și pentru apărarea împotriva acestor revendicări. Există legi care impun operatorilor de vehicule să mențină o acoperire a asigurării pentru răspunderea față de terțe părți. Membrii sunt sfătuiți să caute alte acoperiri de asigurare pentru revendicări neacoperite de către Pony.

11.8. Responsabilitatea Financiară Adițională a Membrului: Dacă în orice moment revendicările de pierderi depășesc limita asigurării oferite de Pony, Pony nu va fi responsabil pentru aceste sume în exces. Pony poate notifica operatorul asigurării Membrului de revedicările de răspundere civilă. Dacă pierderile depășesc acoperirea asigurării Membrului, atunci Membrul va fi personal răspunzator pentru valoarea în exces a pierderilor.

L. RĂSPUNDEREA MEMBRULUI, DAUNE-INTERESE, EXCLUDERE

12.1. Membrul este responsabil față de Pony pentru furtul vehiculului sau al echipamentului, pentru daune asupra vehiculului sau echipamentului, pentru pierderea vehiculului sau a echipamentului, daune asociate cu pierderea capacității de folosire a vehiculului în cazul în care un vehicul a fost implicat într-un accident și a suferit daune care impiedică folosirea acestuia, pentru tractarea sau confiscarea vehiculului și pentru folosirea necorepunzătoare a vehiculului și a echipamentului care au dus la scoaterea din uz, dar și pentru daune suferite de terțe părți. Membrul va compensa în totalitate Pony pentru astfel de pierderi sau daune, cu condiția că acestea au fost cauzate de Membru sau de acțiuni ale unui terț care urmează să fie atribuite membrului sau Contului de Membru. Mai mult decât atât, Membrul este responsabil față de Pony pentru suma totală a daunelor în cazul în care vehiculul a fost deteriorat sau pierdut sau dacă o terță parte a suferit daune din cauza faptului că Membrul sau persoanele față de care Membrul este responsabil au încălcat această Procedură de Călătorie, Termenii și Condițiile, Programele sau legile în vigoare, afectând astfel acoperirea asigurării. DACĂ UN MEMBRU NEASIGURAT ESTE RĂSPUNZATOR, MEMBRUL VA DESPĂGUBI ȘI DEZVINOVĂȚI PONY DE ORICE REVENDINCĂRI ADUSE CĂTRE PONY DE TERȚE PĂRȚI.

12.2. În plus față de orice alte drepturi de recurs care pot fi disponibile pentru Pony (inclusiv, dar nu limitat la, plata unei sume deductibile) și în măsura permisă de legea în vigoare, Membrul trebuie să plătească daune-interese în valoare de 1.500 RON pentru fiecare abatere, dacă acesta a permis unei persoane neautorizate să conducă vehiculul. Într-o astfel de situație, daunele lichidate pot fi, la discreția Pony, compensate cu orice sumă datorată Pony de către Membri.

12.3. În situația încălcării acestui Proces al Călătoriei, Programelor sau Termenilor și Condițiilor, Pony poate exclude, cu efect imediat, Membrul de la utilizarea vehiculului și poate dezactiva accesul la vehicul; această excludere poate fi temporară sau permanentă și se află la discreția Pony. Membrul va fi informat de excluderea sa prin telefon, mesaj-text, e-mail sau alte metode de comunicare.

M. CONDIȚIA DE OBLIGARE A MEMBRULUI LA DESPĂGUBIRE ȘI EXONERARE DE RĂSPUNDERE

MEMBRUL VA DESPĂGUBI ȘI VA EXONERA PONY, PARTENERII ȘI AFILIAȚII SĂI ȘI RESPECTIVII LOR DIRECTORI, OFIȚERI, ANGAJAȚI, ACȚIONARI, AGENȚI, AVOCAȚI, MANDATARI ȘI SUCCESORII LEGALI (COLECTIV DENUMIȚI „PERSOANELE DESPĂGUBITE”) DE ORICE RĂSPUNDERE PENTRU TOATE PIERDERILE, INCLUSIV PROFITURI PIERDUTE CA URMARE A AVARIERII VEHICULULUI, CAUZATE DE SAU LA CARE A CONTRIBUIT MEMBRUL, RISCURILE, DAUNELE, VĂTĂMĂRILE, REVENDICĂRILE, CERERILE, COSTURILE, TAXELE LEGALE ȘI ALTE COSTURI SURVENITE ORICĂREI PERSOANE DESPĂGUBITE ÎN ORICE MANIERĂ ȘI CARE AU LA BAZĂ NERESPECTAREA DE CĂTRE MEMBRU A ACESTEI PROCEDURI DE CĂLĂTORIE, ORARELE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE ȘI/SAU CA URMARE A FOLOSIRII VEHICULULUI DE CĂTRE MEMBRU SAU ORICARE ALTĂ PERSOANĂ, INCLUSIV REVENDICĂRI SAU RISCURI FAȚĂ DE TERȚI. MEMBRUL POATE FACE O CERERE LA ASIGURATORUL MEMBRULUI ÎN CAZUL UNOR ASEMENEA EVENIMENTE SAU PIERDERI; DAR ÎN ORICE CAZ, MEMBRUL VA FI ÎN CELE DIN URMĂ RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE TOATE PERSOANELE DESPĂGUBITE PENTRU ASEMENEA PIERDERI. OBLIGAȚIA POATE FI LIMITATĂ ÎN CONDIȚIILE DE APLICARE A ACOPERIRII MINIME FINANCIARE A PONY.

N. TERMENI GENERALI

15.1. Protecția datelor. Pony va implementa și menține proceduri pentru protejarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu legea în vigoare și Politica de Confidențialitate a Pony.

15.2. Autorizarea de apelare și trimitere de mesaje-text. Prin furnizarea numărului său de telefon, Membrul consimte și este de acord în mod expres cu faptul că Pony poate plasa apeluri și trimite mesaje-text către acel număr de telefon, inclusiv prin intermediul unui sistem automat de apelare telefonică și al unor apeluri ce utilizează voci și/sau mesaje artificiale și preînregistrate, în orice scop și în orice fel de legătură cu statutul de membru al Pony, inclusiv, dar fără a se limita, ca parte din procesul de aplicare, înregistrare sau rezervare, orice în legătură cu o Călătorie, și care privește investigațiile serviciului de clienți, sondajele de satisfacție a clientului și/sau comunicările de marketing ale Pony. Consimțământul Membrului este valid în ceea ce îl privește pe Membru și de asemenea pe oricine altcineva ar putea folosi numărul de telefon furnizat de Membru. Membrul reprezintă faptul că este proprietarul sau utilizatorul primar al acelui număr de telefon. Membrul este de asemenea de acord să anunțe prompt Pony în eventualitatea schimbării numărului de telefon pentru ca Pony să nu încerce să apeleze un număr de telefon care nu mai aparține sau nu mai este folosit de Membru. Membrul înțelege că acordarea acestui consimțământ reprezintă o condiție pentru utilizarea unui vehicul și că, dacă Membrul decide că el sau ea nu mai dorește să primească asemenea apeluri sau mesaje-text din partea Pony, Membrului nu i se va mai permite să folosească un vehicul. Membrul este de acord cu faptul că el sau ea pot revoca aceasta numai în scris trimițând o scrisoare la Sediul General al Pony în conformitate cu secțiunea Înștiințări de mai jos. Pony nu este răspunzător de nicio taxă percepută de furnizorul de servicii de telefonie mobilă al Membrului pentru primirea de mesaje-text sau apeluri.

15.3. Alegerea de Drept. Legea statului de care aparține Membrul se va aplica litigiilor legate de această Procedură de Călătorie și de Programe.

15.4. Conflicte. În eventualitatea unui conflict între prezenta Procedură de Călătorie și orice alte documente privitoare la serviciile de car-sharing ale Pony, Procedura de Călătorie va prevala, cu excepția cazurilor stabilite anterior în scris de un reprezentant autorizat Pony.

15.5. Cesiunea. Drepturile Membrilor asigurate prin această Procedură de Călătorie și orice alte documente privitoare la serviciile de car-sharing ale Pony nu pot fi cesionate sau transferate de către Membru către terțe părți, parțial sau în întregime. Drepturile Pony pot fi cesionate de către Pony către terțe părți, parțial sau în întregime, și, fără limitare, Pony poate vinde sau cesiona dreptul de a primi o parte sau toate sumele care îi sunt datorate de către Membru provenite din folosirea vehiculului sub incidența Procedurii de Călătorie.

15.6. Limitarea Răspunderii și Interzicerea terților beneficiari. Această Procedură de Călătorie este conceput în interesul Membrului și al I. Nicio terță parte nu poate pretinde drepturi, fie ca beneficiar terț sau în altă calitate. SUB NICIO FORMĂ PONY NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDERE DE CĂTRE MEMBRU SAU ALTE TERȚE PĂRȚI PENTRU DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE, EXEMPLARE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR) CARE REZULTĂ SAU SUNT LEGATE DE PREZENTA PROCEDURĂ DE CĂLĂTORIE, FOLOSIREA VEHICULELOR PONY ȘI/SAU A SERVICIILOR PONY.

15.7. Confirmare. Membrilor le poate fi solicitat să reconfirme recepționarea și acceptarea acestor Termeni și Condiții la sediul central, prin aplicația oficială GetPony sau prin altă metodă indicată de Pony înainte de conducerea unui vehicul Pony.

15.8. Renunțarea la drepturi. Acceptarea de către Pony a vinei unui Membru în legătură cu Procedura de Călătorie sau Programele nu va afecta sau modifica drepturile Pony în ceea ce privește orice vină ulterioară, dacă este de aceeași sau de altă natură. Dacă oricare dintre părți va renunța sau amâna exercitarea unor drepturi provenite din această Procedură de Călătorie, acest lucru nu va fi interpretat ca o renunțare la drepturi și recursuri, cât timp perioada legală stabilită pentru exercitarea unui asemenea drept sau recurs nu a expirat.

15.9. Separabilitate. Fiecare dispoziție din această Procedură de Călătorie este distinctă și separată. Prin urmare, orice decizie a unui tribunal privind invaliditatea unei dispoziții din acest Proces al Călătoriei nu se răsfrânge asupra validității, naturii sau executării celorlalte dispoziții.

15.10. Gen și număr.  Acolo unde contextul o solicită, sexul masculin folosit în prezenta include și femininul și viceversa, iar singularul include și pluralul și viceversa și, în aceste cazuri, restul propoziției sau propozițiilor în cauză vor fi interpretate ca și cum schimbările necesare gramaticale sau terminologice au fost făcute.

15.11. Modificarea Procedurii de Călătorie. Versiunea curentă a acestei Proceduri de Călătorie și a Programelor este disponibilă la www.getpony.ro și în aplicația oficială GetPony. Pony își rezervă dreptul de a ajusta, suplimenta sau înlocui acești Termeni și Condiții și va informa asupra acestor schimbări conform legilor aplicabile. Se va considera că Membrul a fost înștiințat atunci când asemenea înștiințare este indicată și accesibilă din prima pagină accesată după intrarea Membrului în contul său pe website-ul Pony, când a accesat aplicația oficială Pony sau când a primi un e-mail informativ. Membrul este de acord că toate modificările vor deveni efective și obligatorii de la data efectivă indicată în înștiințare, care este de minimum 30 de zile din momentul primirii înștiințării. În limitele legii, prin rezervarea sau începerea unei Călătorii după primirea înștiințării despre orice modificare adusă Procedurii de Călătorie, Membrul consimte și își asumă obligațiile acestor modificări.

15.12. Acorduri Întregi și Integrate.  Această Procedură de Călătorie, Programele și Termenii și Condițiile constituie acordul întreg între părți și va deveni un acord obligatoriu după acceptarea de către Membru. Documentele mai sus descrise elimină și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare și acorduri între Membru și Pony. Membrul recunoaște și declară că nu a invocat nicio reprezentare, afirmație, garanție, contract de garanție sau altă asigurare, cu excepția celor stabilite prin această Procedură de Călătorie, Programe și Termeni și Condiții.

15.13. Înștiințarea Pony. Cu excepția celor solicitate în prezenta, înștiințarea necesară de la Membru pentru Pony va fi furnizată în scris.  Asemenea înștiințări vor fi înmânate prin livrare (1) în persoană; (2) de către un serviciu de curierat național în ziua următoare; sau (3) prin serviciu poștal preplătit prioritar, înregistrat sau certificat. Asemenea înștiințări vor deveni efective la primirea chitanței de către Pony la următoarea adresă: S.C. Pony Car Sharing S.R.L., str. Pitești Nr. 19/2, Cluj-Napoca, România.

15.14. Întrebări. Comentariile sau întrebările referitoare la această Procedură de Călătorie sau Programe vor fi adresate Pony. Accesați www.getpony.ro sau aplicația oficială Pony pentru modalități de contact.

15.15. Monedă. Toate sumele menționate în acest Proces al Călătoriei sau în Programe sunt în lei dacă nu este specificat altfel.

O. EXPLICAȚII ȘI ÎNȚELEGERE

16.1. MEMBRUL DECLARĂ FAȚĂ DE PONY CĂ A PRIMIT TOATE EXPLICAȚIILE REZONABILE SOLICITATE ASUPRA CONȚINUTULUI ACESTEI PROCEDURI DE CĂLĂTORIE ȘI ALTOR DOCUMENTE CU REFERIRE LA STATUTUL DE MEMBRU AL SERVICIULUI DE CAR-SHARING PONY ȘI CĂ A LUAT TOATE MĂSURILE REZONABILE ȘI PRUDENTE PENTRU A SE ASIGURA CĂ A ÎNȚELES ÎN MOD CORECT FIECARE DINTRE ANGAJAMENTELE ȘI OBLIGAȚIILE SALE ÎN PARTE.

SECȚIUNEA VII
SUSPENDAREA ȘI ANULAREA STATUTULUI DE MEMBRU PONY

A. Atât Pony cât și Membrul pot anula înțelegerea evidențiată în acești Termeni și Condiții cu sau fără motiv în orice moment prin furnizarea unei înștiințări scrise către cealaltă parte. Membrul va rămâne răspunzător pentru toate costurile, inclusiv soldurile contului, taxele de înregistrare și orice daune și penalizări create până la data anulării. Membrii vor putea obține rambursări ale taxelor de membru și/sau de înregistrare în conformitate cu drepturile date de legislația aferentă protecției consumatorilor sau în conformitate cu deciziile discreționare Pony.

B. Pony este îndreptățit să anuleze imediat statutul de membru dacă:

 • Membrul nu achită costurile la termen;
 • Cardul ales ca metodă principală de plată în profilul Membrului a fost pierdut, furat, anulat, revocat, a expirat, a fost suspendat sau invalidizat în orice altă formă și nu există definită o altă opțiune de plată acceptabilă pentru Pony;
 • Membrul nu mai întrunește cerințele statutului de membru Pony din acești Termeni și Condiții;
 • Membrul nu se conformează cu actualizările Procedurii de Călătorie sau ale acestor Termeni și Condiții;
 • Membrul a făcut declarații incorecte către Pony sau nu a dezvăluit fapte sau circumstanțe solicitate conform acestor Termeni și Condiții;
 • În plus față de precedentele puncte, Pony poate suspenda sau anula statutul de membru în orice moment pentru orice motiv, la discreția Pony.

C. Dacă statutul de membru este suspendat sau anulat:

 • Pony este îndreptățit la plata imediată a tuturor sumelor pe care Membrul i le datorează;
 • Pony are dreptul la compensații pentru daune economice și de proprietate din partea Membrului. În vederea compensării daunelor, Pony va emite facturi pe numele Membrului pentru daune specifice rezultate ca urmare a neîndeplinirii oricărei prevederi din acești Termeni și Condiții.

SECȚIUNEA VIII
OBLIGAȚIA MEMBRULUI LA DESPĂGUBIRE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Membrul va despăgubi și va exonera atât Pony cât și partenerii și afiliații săi și respectivii lor directori, manageri, angajați, acționari, agenți, avocați, mandatari și succesori legali (colectiv denumiți „persoanele despăgubite”) de orice răspundere pentru pierderile (inclusiv profituri pierdute ca urmare a avarierii vehiculului, cauzate de sau la care a contribuit membrul), daunele, vătămările, revendicările, cererile, costurile, taxele legale și alte costuri survenite din partea oricăror persoane îndreptățite a fi despăgubite în orice manieră și care au la bază nerespectarea de către membru a Procedurilor de Călătorie, a Termenilor și Condițiilor și/sau ca urmare a folosirii vehiculului de către membru sau oricare altă persoană, inclusiv revendicări sau răspunderi față de terți. Membrul poate face o cerere la asiguratorul său în cazul unor asemenea evenimente sau pierderi, dar în orice caz, membrul va fi în cele din urmă răspunzător față de toate persoanele despăgubite pentru asemenea pierderi. Obligația poate fi limitată în condițiile de aplicare a asigurării suplimentare oferite membrilor de către Pony.

In cazul in care Membrul incalca, nu executa si/sau executa necorespunzător oricare dintre obligatiile prevazute in prezentul contract (Termeni si Conditii), total sau partial, Pony are dreptul (nu si obligatia) de a considera prezentul contract (Termeni si Conditii) desfiintat de drept, fara a fi necesara transmiterea unei notificari prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti, prezenta clauza constituind pact comisoriu de gradul IV. In cazul in care pactul comisoriu de gradul IV va opera, Pony are dreptul de a pretinde si de a primi de la Membru despagubiri echivalenta cu prejudiciul suferit.

SECȚIUNEA IX
DREPTUL DE RETRAGERE SI POLITICA DE ANULARE

Membrul beneficiaza de un drept de retragere, putand sa se retraga din prezentul contract (Termeni si Conditii), cu indeplinirea urmatoarelor doua conditii cumulative:

 • Membrul se incadreaza in termenul de retragere de 14 zile calculat din momentul confirmarii incheierii prezentului contract;
 • Membrul nu s-a folosit de Serviciile puse la dispozitie prin prezentul website, anume nu a folosit vehiculele puse la dispozitie de Pony

In vederea exercitarii dreptului de retragere:

 • Membrul trebuie sa comunice anularea rezervarii in scris, prin intermediul e-mailului sau
 • Membrul poate folosi prezentul formular care se trimite inapoi completat doar daca Membrul doreste sa se retraga din contract.
 • Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:
 • Vă informez/Vă informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la prestarea următoarelor servicii:
 • Comandate si confirmate la data:
 • Numele consumatorului (consumatorilor)
 • Adresa consumatorului (consumatorilor)
 • Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
 • Data

Orice anulare din partea Membrului, incluzand cazuri de forta majora sau neprezentare la spatiul de cazare, este supusa politicii de anulare mai sus mentionata.

Nu veți putea beneficia de dreptul de retragere în cazul în care serviciile furnizate de prezentul website v-au fost deja prestate, conform art. 16 lit. a din OUG 34/2014.

Politica de rambursări

În cazul intrunirii conditiilor mentionate la punctul anterior (Membrul se incadreaza in termenul de retragere de 14 zile calculat din momentul confirmarii incheierii contractului si Membrul nu s-a folosit de Serviciile puse la dispozitie prin prezentul website, anume nu a folosit vehiculele puse la dispozitie de Pony), Pony va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Membrului, in termen de 14 zile de cand am fost informati asupra deciziei de retregere a Membrului.

SECȚIUNEA X
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI SECURITATE

1. Prin furnizarea datelor cu caracter personal acceptati in mod implicit si politica de confidentialitate si securitate de mai jos. Va sfatuim sa o cititi cu atentie. SC PONY CAR SHARING SRL, cu sediul in str. Pitesti, nr. 19, ap. 2, Mun. Cluj-Napoca, judet Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/2003/2015, Cod unic de inregistrare 34729900, reprezentata prin administrator Iulian Padurariu, isi rezerva dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

2. Furnizarea datelor cu caracter personal implica acceptul dumneavoastra ca datele personale sa fie stocate si prelucrate de SC PONY CAR SHARING SRL.

3. In conformitate cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC PONY CAR SHARING SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau alta persoana.

4. Scopul colectarii datelor este monitorizarea/securitatea persoanelor si/sau bunurilor publice/private prin utilizarea GPS-ului.

5. Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de SC PONY CAR SHARING SRL, va trebui sa furnizati anumite date cu caracter personal. Refuzul dumneavoastra de a furniza aceste date va determina imposibilitatea folosirii serviciilor SC PONY CAR SHARING SRL si a derularii relatiilor de tip comercial.

6. Informatiile furnizate de dumneavoastra si inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate tertelor parti decat in situatiile precizate de legislatia in vigoare.

7. Conform Legii nr. 677/2001, detineti dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

8. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti adresa o cerere in scris, datata si semnata la adresa str. Pitesti, nr. 19, ap. 2, Mun. Cluj-Napoca, judet Cluj, Romania. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transmise in alte state din Uniunea Europeana sau din afara acesteia.

SECȚIUNEA XI
DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA

Pony ofera acces liber la site-ul sau si va autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteti informatii existente pe site doar in scopurile prevazute in prezentul Contract.

Dreptul de copyright pentru informatiile existente pe acest site este detinut de Pony sau de partenerii sai autorizati.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea anterioara explicita, data in scris de reprezentantul legal Pony.
Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea Pony sau a partenerilor sai.

Este interzisa crearea de legaturi intre  prezentul website si alte site-uri, fara un acord prealabil exprimat in scris. In situatiile in care acest lucru se intampla fara acordul scris explicit al Pony, aceasta nu isi asuma responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care s-au creat conexiuni. De asemenea, Pony nu poate fi tras la raspundere pentru materialele postate pe site-ul conexat de catre alte persoane decat cele autorizate de catre aceasta si isi rezerva dreptul de a solicita sanctionarea conform legislatiei in vigoare a oricarei actiuni de acest tip, realizata fara acordul sau prealabil.

Pony sau terte parti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) catre alte pagini sau resurse. Pony nu garanteaza, nu este si nu poate fi tinut responsabil in niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, continutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Pony nu va fi responsabil sau pasibil de a plati despagubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legatura cu folosirea sau increderea in informatiile, continutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de prezentul website.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informatiilor puse la dispozitie de Pony prin intermediul site-ului intr-un mod care incalca legislatia romaneasca sau internationala in materie de drepturi de autor si proprietate intelectuala, implica raspunderea civila si/sau penala pentru astfel de actiuni.

Pony isi rezerva dreptul de a impiedica prin orice mijloace contactarea si utilizarea acestui site si de a solicita sanctionarea conform legislatiei in vigoare a persoanelor implicate, daca exista dovada ca scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a continutului sau securitatii acestuia sau incercarea de a ataca sau discredita Pony sau pe partenerii sai, serviciile si/sau angajatii acestora.

Orice eventual litigiu in legatura cu acest site si cu termenii si conditiile de utilizare prevazute, este de competenta instantelor de drept comun din Romania.

SECȚIUNEA XII
TERMENI GENERALI

A. Protejarea datelor. Pony va implementa și menține cele mai potrivite proceduri pentru protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile în vigoare și Politica de Confidențialitate a companiei.

B. Autorizarea de apelare și primire de mesaje-text. Prin furnizarea numărului său de telefon, Membrul consimte și este de acord în mod expres cu faptul că Pony poate plasa apeluri și trimite mesaje-text SMS către acel număr de telefon, inclusiv prin intermediul unui sistem automat de apelare telefonică și al unor apeluri ce utilizează voci și/sau mesaje artificiale și preînregistrate, în orice scop și în orice fel de legătură cu statutul de membru al Pony, inclusiv, dar fără a se limita la, procesele de aplicare, înregistrare sau rezervare. De-asemenea, Pony poate contacta membrul în legatură cu detaliile despre Călătorie, sau sondaje de satisfacție a clientului și/sau comunicări de marketing. Consimțământul Membrului este valid în ceea ce îl privește pe Membru și de asemenea pe oricine altcineva ar putea folosi numărul de telefon furnizat de Membru. Membrul consimte faptul că este proprietarul sau utilizatorul primar al acelui număr de telefon. Membrul este de asemenea de acord să anunțe promptPony în eventualitatea schimbării numărului de telefon pentru ca Pony să nu încerce să apeleze un număr de telefon care nu mai aparține sau nu mai este folosit de Membru. Membrul înțelege că acordarea acestui consimțământ reprezintă o condiție pentru utilizarea unui vehicul și că, dacă Membrul decide că nu mai dorește să primească asemenea apeluri sau mesaje-text din partea Pony, există posibilitatea ca să nu i se mai permită folosirea vehiculelor din flotă. Membrul este de acord cu faptul că poate revoca această clauză numai în scris, trimițând o scrisoare semnată la Sediul Pony în conformitate cu secțiunea Înștiințări de mai jos. PONY nu este răspunzător de nicio taxă percepută de furnizorul de servicii de telefonie mobilă al Membrului pentru primirea de apeluri sau mesaje-text.

C. Posibilitatea de a alege între diferite legi alternative. Legea din România este singura lege aplicabila disputelor legate de acești Termeni și Condiții.

D. Jurisdicție. Toate pretențiile care decurg din sau au legătură cu acești Termeni și Condiții sau prevederi ale produselor și serviciilor Pony se vor judeca exclusiv în instanțele de judecată din Romania de la sediul ,. Dacă totuși instanțele din țara, statul sau provincia Membrului nu vor permite Membrului să consimtă jurisdicția și locația instanțelor din Romania, atunci jurisdicția locală și locația Membrului se vor aplica acestor dispute.

E.
Conflicte. În cazul oricărui conflict între acești Termeni și Condiții și orice alt document ce face referire la programul de car-sharing Pony, acești Termeni și Condiții vor prevala, cu excepția cazurilor stabilite anterior în scris de un reprezentant autorizat Pony.

F.
Cesiunea. Drepturile Membrului acordate prin acești Termeni și Condiții nu pot fi cesionate sau transferate de către acesta către terți, parțial sau în întregime. Drepturile Pony pot fi cesionate de Ponycătre orice terț, parțial sau în întregime. Pony poate vinde sau cesiona dreptul său de a primi o parte sau toate sumele care îi sunt datorate de un Membru conform acestor Termeni și Condiții și/sau Procedura de Călătorie și/sau în legătura cu folosirea unui vehicul PONY.

G.
Limitarea Răspunderii și Interzicerea terților beneficiari. Acești Termeni și Condiții sunt pentru beneficiul Membrului și al PONY. Nicio terță parte nu poate pretinde drepturi, ca beneficiar terț sau în orice altă calitate.

SUB NICIO FORMĂ PONY NU POATE FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE NICIUN MEMBRU SAU ORICARE TERȚ PENTRU DAUNE INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE, SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PROFITURI PIERDUTE) REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, CU FOLOSIREA VEHICULELOR PONY ȘI/SAU A SERVICIILOR PONY.

Informațiile, recomandările și/sau serviciile furnizate de Pony Membrilor, în orice formă sau prin intermediul oricărui mediu, sunt destinate doar în scop de informare generală și constituie sfaturi. Ponyva păstra în mod rezonabil, corect și actualizat conținutul website-ului oficial și al aplicației GetPony, dar Pony nu poate garanta faptul că website-ul oficial și/sau aplicația GetPony sunt lipsite de erori, defecte, malware și viruși sau că website-ul oficial și/sau aplicația GetPony sunt corecte, actualizate și precise. De asemenea, Pony nu garantează, că website-ul oficial și/sau aplicația GetPony sunt sau vor fi precise, de încredere, prompte, sigure, lipsite de erori, neîntrerupte, că defecțiunile vor fi corectate sau că se vor ridica la nivelul nevoilor, cerințelor sau așteptărilor unui Membru. Pony nu va fi răspunzător pentru nicio daună care a rezultat ca urmare a folosirii sau inabilității de a folosi website-ul oficial sau aplicația GetPony, inclusiv daune:

 • cauzate de malware, viruși sau orice informație incorectă sau incompletă, cu excepția cazului în care asemenea daune sunt rezultatul abaterilor intenționate sau neglijenței grave ale Pony; și/sau
 • rezultate ca urmare a eșecului sau întârzierii de a livra comunicații electronice, a intercepției sau manipulării comunicației electronice de către terți sau de către programe de calculator folosite pentru comunicații electronice sau ca urmare a transmiterii de viruși informatici.


PRIN PREZENTA, PONY ESTE EXONERATĂ DE ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTORIE SAU DE ALT FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, TITLU, SAU NON-CONFORMITATE ÎNTR-UN SCOP ANUME.

Membrii confirmă și sunt de acord că întregul risc survenit ca urmare a folosirii serviciilor Pony le aparține lor în întregime, în măsura maximă permisă de lege.

H.
Confirmare. Membrilor le poate fi solicitat să reconfirme recepționarea și acceptarea acestor Termeni și Condiții la sediul central, prin aplicația oficială de mobil GetPony sau prin altă metodă indicată dePony înainte de conducerea unui vehicul din flota Pony.

I.
Renunțarea la drepturi. Acceptarea de către Pony a neîndeplinirii anumitor obligații din partea Membrilor sau a anumitor erori din partea acestora referitoare la acești Termeni și Condiții nu va afecta sau altera drepturile Pony în privința obligațiilor sau erorilor ulterioare de natură similară sau diferită. Dacă oricare dintre părți renunță, neglijează sau amână exercitarea unui drept sau recurs ce provine din acești Termeni și Condiții, acest lucru nu va fi interpretat drept o renunțare la drepturile și recursurile sale, cât timp perioada legală stabilită pentru exercitarea unui asemenea drept sau recurs nu a expirat.

J.
Separabilitate. Fiecare dispoziție din acești Termeni și Condiții este distinctă și separată. Prin urmare, orice decizie a unui tribunal privind invaliditatea unei dispoziții nu se răsfrânge asupra validității, naturii sau executării celorlalte dispoziții.

K.
Gen și număr. Acolo unde contextul o solicită, sexul masculin folosit în prezentul document include și femininul și viceversa, iar singularul include și pluralul și viceversa și, în aceste cazuri, restul propoziției sau propozițiilor în cauză vor fi interpretate ca și cum schimbările necesare gramaticale sau terminologice au fost făcute.

L.
Modificarea Termenilor și Condițiilor. Versiunea prezentă a acestor Termeni și Condiții este disponibilă pe pagina de internet oficială www.getpony.ro și/sau prin aplicația de mobil GetPony. Ponyîși rezervă dreptul unilateral de a ajusta, suplimenta sau înlocui acești Termeni și Condiții și va informa asupra acestor schimbări conform legilor aplicabile. Se va considera că Membrul a fost înștiințat atunci când asemenea înștiințare este indicată și accesibilă din prima pagina accesată după intrarea Membrului în contul său de pe pagina oficială, când a accesat aplicația oficială GetPony sau când a primi un email informativ pe adresa din profilul său. Membrul este de acord că toate modificările vor deveni efective și obligatorii de la data efectivă indicată în înștiințare, care este de minimum 30 de zile din momentul primirii înștiințării. În limitele legii, prin rezervarea unui vehicul sau prin începerea unei călătorii după primirea înștiințări despre orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor, Membrul consimte și își asumă obligațiile acestor modificări. Membrul are opțiunea de a anula statutul său de membru al Pony dacă nu dorește să accepte modificarile aduse acestor Termeni și Condiții.

M.
Acorduri întregi și integrate. Modificările periodice aduse la acești Termeni și Condiții vor deveni un acord de obligare în momentul acceptării de către Membru.

N.
Înștiințarea Pony. Cu excepția celor solicitate în acești Termeni și Condiții, înștiințarea necesară de la Membru către Pony va fi furnizată în scris. Asemenea înștiințări vor fi înmânate:

 • în persoană;
 • de către un serviciu de curierat național, sau
 • prin serviciul național poștal folosind scrisoarea recomandată.

Asemenea înștiințări vor deveni efective la primirea corespondenței de către Pony la următoarea adresă: Pony Car Sharing SRL, Strada Pitești nr 19/2, Cluj-Napoca 400124, Județul Cluj, România.

O.
Întrebări. Comentariile sau întrebările referitoare la acești Termeni și Condiții trebuie adresate direct, vizitați secțiunea Contact din pagina oficială de internet sau din aplicația oficială pentru mobil GetPony.

SECȚIUNEA XIII
EXPLICAȚII ȘI ÎNȚELEGERI

Membrul declară față de Pony că a primit toate explicațiile rezonabile solicitate asupra conținutului acestor Termeni și Condiții și a altor documente cu referire la statutul de membru al serviciului de car-sharing Pony și că și-a luat toate măsurile rezonabile și prudente pentru a se asigura că a înțeles în mod corect fiecare dintre angajamentele și obligațiile la care se supune.

SECȚIUNEA XIV
ACORD DE MEDIERE SAU ARBITRAJ

În cadrul acestei secțiuni, „tu”, „tine” și „al tău” se referă la Membru, iar „noi”, „nouă”, „al nostru” se referă la relația dintre Membru și PONY.

A. Conflicte. Tu ești de acord că orice revendicare sau conflict legal sau de echitate ce a apărut sau ar putea apărea între noi referitor în orice fel la sau ca urmare a acestei versiuni sau a celor anterioare ale acestor Termeni și Condiții prin folosirea din partea ta sau accesul tău la serviciile Pony va fi soluționată în conformitate cu prevederile prezente în Secțiunea Arbitraj. Te rugăm să citești această Secțiune cu atenție. Îți afectează drepturile și va avea impact asupra modului în care revendicările pe care tu și noi le-am putea ridica unul asupra altuia sunt rezolvate.

B. Acord de Arbitraj. Tu și Pony sunteți de acord fiecare că oricare dintre conflictele sau revendicările care ar putea apărea între tine și Pony în orice fel de legătură cu sau ca urmare a acestor Termeni și Condiții, sau orice alte versiuni anterioare sau viitoare, sau în legătură cu accesul tău și folosirea serviciilor Pony va fi soluționat exclusiv prin arbitraj. Legea română de Arbitraj guvernează interpretarea și executarea acestui Acord de Arbitraj.

C. Interdicția de grup, Acțiuni Reprezentative și Despăgubire Non-Individualizată. TU ȘI PONY SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE DINTRE NOI POATE FACE PLÂNGERI ÎMPOTRIVA CELUILALT NUMAI IN MOD INDIVIDUAL ȘI NU CA RECLAMANT MEMBRU AL UNUI GRUP SAU IN ACȚIUNE SAU PROCEDURĂ REPREZENTATIVĂ. DACĂ TU ȘI PONY NU SUNTEȚI DE ACORD CU O ALTĂ MODALITATE, ARBITRUL NU POATE CONSOLIDA SAU NU POATE UNI RECLAMAȚIILE A MAI MULT DE O PERSOANĂ SAU PARTE ȘI NU POATE ÎN ORICE ALT MOD PREZIDA PESTE VREO FORMĂ DE PROCEDURĂ CONSOLIDATĂ, REPREZENTATIVĂ SAU DE GRUP. DE ASEMENEA, ARBITRUL POATE ACORDA DESPĂGUBIRI (INCLUSIV DESPĂGUBIRI BĂNEȘTI, EXECUTORII ȘI HOTĂRÂRI CONSTATATOARE) NUMAI ÎN FAVOAREA PĂRȚII INDIVIDUALE CARE CERE DESPĂGUBIRI ȘI ÎN LIMITELE NECESARE PENTRU A FURNIZA DESPĂGUBIRE LEGATĂ DE PLÂNGEREA/PLÂNGERILE INDIVIDUALĂ/INDIVIDUALE A/ALE PĂRȚII. ORICE DESPĂGUBIRE ACORDATĂ NU POATE AFECTA ALȚI UTILIZATORI PONY.

D.  Proceduri de Mediere. Medierea este mai puțin formală decât procesul dintr-o instanță de judecată. Medierea folosește un mediator în loc de un judecător, iar implicarea instanței în decizia de mediere este limitată. Totuși, un mediator poate acorda aceleași daune și despăgubiri pe baze individuale pe care o instanță le poate acorda unei persoane; mediatorul trebuie să folosească tot acești Termeni și Condiții, întocmai ca o instanță de judecată.

Mediatorul, și nu orice instanță sau agenție de stat, județeană sau locală, va avea autoritate exclusivă în soluționarea oricărei dispute apărute ca urmare a sau în legătură cu interpretarea, aplicabilitatea, impunerea sau formarea acestui Acord de Mediere, orice parte a lui, sau a acestor Termeni și Condiții inclusiv, dar fără a se limita la, orice plângere că întregul sau orice parte din acest Acord de Mediere sau acești Termeni și Condiții este neavenit(ă) sau anulabil(ă).

Oricine solicită primul medierea poate alege să continue potrivit regulilor aplicabile ale Centrului Național pentru Mediere , sau orice altă organizație pe care o poți alege cu acordul noastră. În orice caz, mediatorul va fi un avocat sau judecător retras din activitate și va fi selectat conform regulilor aplicabile. Mediatorul va aplica legea în deciderea disputei. Dacă regulile nu cer altceva, decizia de mediere va fi emisă fără o opinie scrisă.
Medierea va avea loc în orasul de reședință sau într-o altă localitate agreată reciproc. Dacă valoarea despăgubirii avută în vedere este de 10.000 RON sau mai puțin, tu sau Pony puteți alege să aveți o mediere desfășurată prin telefon sau bazată numai pe depuneri scrise. Dacă circumstanțele o justifică, mediatorului poate solicita o audiere in persona, însă prezența la audierea in persona se poate face și telefonic de către tine și/sau Pony, în cazul în care mediatorul este de acord cu această formă.

Mediatorul va decide natura tuturor plângerilor în conformitate cu legile din Romania, inclusiv principiile recunoscute ale echității, și va onora toate plângerile de privilegiu recunoscute de lege. Mediatorul nu va fi constrâns de deliberări în medieri anterioare în care au fost implicați diferiți membri PONY, dar va fi constrâns de deliberări anterioare în care a fost implicat același membru în măsura solicitată de legea aplicabilă. Decizia mediatorului va fi finală și obligatorie, iar judecarea deciziei luate de mediator poate intra în atenția oricărei instanțe care are jurisdicție asupra acestuia.

E. Costurile de Arbitraj. Dacă tu soliciți medierea primul, vei plăti taxele de depozit pentru medierea inițială sau taxele de administrare a cazului prevăzute de regulile aplicabile de până la 1000 RON, iarPony va plăti orice taxă de depozit sau taxă adițională de administrare a cazului. PONY va plăti întreaga taxă de depozit sau taxă de administrare a cazului dacă solicită primul medierea. Pony va plăti costurile și taxele de mediere în prima zi de mediere. Mediatorul va decide cine va plăti costurile și taxele suplimentare. Nimic din acest paragraf nu vă va împiedica să solicitați ca entitatea de mediere aplicabilă să își reducă sau ridice taxele, sau ca Pony să achite voluntar o cotă adițională a taxelor, în baza circumstanțelor tale financiare sau a naturii plângerii tale.

F. Nulitate. Cu excepția oricărei prevederi de la subsecțiunea C) din acest Acord de Arbitraj (Interdicția Grupului și Acțiuni Reprezentative și Despăgubire Non-Individualizată), dacă un mediator sau o instanță decide că oricare parte din acest Acord de Mediere este invalidă sau inaplicabilă, celelalte părți ale acestui Acord de Mediere se vor aplica în continuare. Dacă un mediator sau instanță decide că oricare dintre prevederile din subsecțiunea C) a acestui Acord de Mediere (Interdicția Grupului și Acțiuni Reprezentative și Despăgubire Non-Individualizată) este nul și neavenit, atunci întregul Acord de Mediere va fi nul și neavenit. Restul acestor Termeni și Condiții vor continua să se aplice.

G. Renunțarea. Poți alege să respingi acest Acord de Mediere („renunțare”) prin trimiterea prin poștă a unei scrisori scrise („Înștiințare de renunțare”). Înștiințarea de Renunțare trebuie să aibă data poștei nu mai târziu de 30 de zile după data la care accepți acești Termeni și Condiții. Trebuie să expediezi Înștiințarea de Renunțare către Pony, în atenția Directorului General, în conformitate cu Secțiunea Înștiințare de mai sus.
Dacă alegi să renunți la Acordul de Mediere, toate celelalte părți ale acestor Termeni și Condiții vor continua să se aplice. Renunțarea la acest Acord de Mediere nu are niciun efect asupra niciunei înțelegeri anterioare, diferite sau viitoare de mediere pe care ai putea-o avea cu noi.

H. Schimbări viitoare la Acordul de Mediere. Ești de acord că dacă Pony aduce vreo schimbare în viitor la Acordul de Mediere (alta decât o schimbare a adresei de înștiințare sau linkul de website furnizat în prezenta) în viitor, acea schimbare nu va intra sub incidența niciunei plângeri depuse într-o procedură legală împotriva Pony înaintea datei efective a schimbării. Schimbarea se aplică tuturor celorlalte dispute ce s-au ivit sau s-ar putea ivi între tine și Pony. Te vom înștiința despre schimbările din acest Acord de Mediere prin postarea termenilor amendați pe www.getpony.ro și/sau prin aplicația GetPony cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă a schimbărilor și prin trimiterea unei înștiințări prin e-mail pe adresa ta de e-mail înregistrată la noi. Dacă nu ești de acord cu termenii amendați, îți poți închide contul în timpul perioadei de 30 de zile fără a fi obligat de termenii amendați.

În plus, dacă dorim să eliminăm Acordul de Mediere așa cum este inclus în acești Termeni și Condiții, orice asemenea eliminare nu va deveni efectivă decât după 30 de zile de la postarea versiunii Termeni și Condiții care nu conține Acordul de Mediere pe www.getpony.ro și nu va fi efectivă în nicio plângere care a fost formulată într-o procedură legală împotriva PONY înainte de data efectivă a eliminării.

Acești Termeni și Condiții sunt valabili începând cu 1 Noiembrie 2016